www.archive-nl-2014.com » NL » K » KBVG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 76 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Home - KBvG
  Descriptive info: .. Login.. In English.. Auf Deutsch.. En Francais.. KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.. Ik heb schulden.. Wat doet een gerechtsdeurwaarder?.. Het incassotraject.. Juridische bijsluiters.. Veelgestelde vragen.. Ik heb een vordering.. Gerechtsdeurwaarder inschakelen.. Kosten gerechtsdeurwaarder.. Klachtenprocedure.. Gerechtsdeurwaarders.. Wet- en regelgeving.. Permanente educatie.. Griffierechten.. Opleiding.. De beroepsorganisatie.. Taak.. Organisatie.. Persberichten en publicaties.. Contactinformatie.. Bereken uw beslagvrije.. voet.. Veelgestelde vragen.. Register gerechts- deurwaarders.. Gerechts- deurwaarders- kantoren.. rss.. Copyright en Privacy.. Colofon.. Disclaimer.. Powered by.. Thirdwave CMS..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: EN (In English) - KBvG
  Descriptive info: Kosten.. Beslagvrije voet.. Relaties.. Find a bailiff.. Welcome to our website.. Welcome to the site of the Royal Professional Organisation of Judicial Officers in The Netherlands.. The Royal Professional Organisation of Judicial Officers (the Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders or KBvG) was duly incorporated in the.. Judicial Officers Act.. which became effective on 15 July 2001.. The law has charged the KBvG which all judicial officers in The Netherlands are required to join - with the task of fostering good practices within the profession.. The service of judicial and extrajudicial documents in the Netherlands.. The Dutch Judicial Officers are the receiving and transmitting agency for  ...   Member States in Civil and Commercial Matters.. Documents which must be served in the Netherlands must be sent directly to one of the judicial officers.. A request for service must be submitted in Dutch or in English.. It is not possible to send a request for service to the Dutch central body, the Royal Professional Organisation of Judicial Officers, and its aid can only be requested in the exceptional circumstances defined in article 3(c) of the aforementioned European Regulation.. For more information on the European Regulation and general information on judicial co-operation in civil matters, please visit the.. European Judicial Atlas in Civil Matters..

  Original link path: /en/
  Open archive

 • Title: DE (Auf Deutsch) - KBvG
  Descriptive info: Finden Sie ein Gerichtsvollzieher Büro.. Willkommen auf unserer Website.. Willkommen auf der Website des Königlichen Berufsverbandes der Niederländischen Gerichtsvollzieher.. Der Königliche Berufsverband der Niederländischen Gerichtsvollzieher (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders oder KBvG) kam durch das Niederländische Gerichtsvollziehergesetz mit Wirkung vom 15.. Juli 2001 zu Stande.. Das Gesetz hat die KBvG, bei der alle Niederländischen Gerichtsvollzieher obligat angeschlossen sind, mit der Aufgabe betraut, gute berufliche Praktiken innerhalb der Berufsgruppe zu fördern.. Die Zustellung von gerichtlichen und außergerichtlichen Schriftstücken in den Niederlanden.. Gemäß der Verordnung (EG) Nr.. 1393/2007 des  ...   Mitgliedstaaten wurden der Niederländischen Gerichtsvollzieher als die Übermittlungs- und Empfangsstelle für die Niederlande angewiesen.. In den Niederlanden zugestellte Schriftstücke müssen direkt an einen Gerichtsvollzieher versendt werden.. Der Zustellungsantrag hat in Niederländischer oder englischer Sprache zu erfolgen.. Die Hilfe des Berufsverbandes KBvG kann unter den in 3 Buchstabe c der vorerwähnten Verordnung des Rates definierten außergewöhnlichen Umständen in Anspruch genommen werden.. Für weitere Informationen über die genannte Verordnung sowie allgemeine Informationen über gerichtlicher Zusammenarbeit in Zivilsachen verweisen wir auf den Europäischen Gerichtsatlas für Zivilsachen.. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen..

  Original link path: /de/
  Open archive
 •  

 • Title: FR (En Francais) - KBvG
  Descriptive info: Trouver un bureau de l'huissier.. Bienvenue sur notre site.. Bienvenue sur le site de l'Organisation professionnelle royale des huissiers de justice des Pays-Bas.. L'organisation professionnelle royale des huissiers de justice a été constitué avec l'entrance en vigueur de La Loi relative aux Huissiers de Justice le quinzième juilliet 2001.. L'organisation professionnelle royale des huissiers de justice (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ou KBvG) est une institution de droit public dans le sens de l'article 134 de la Constitution.. Tous les huissiers de justice et candidats d'huissier de justice résidant en Hollande sont membres de la KBvG.. La KBvG est établie à Den Haag.. L'une des tâches de la KBvG est de protéger  ...   base du Règlement européen relatif à la signification est entré en vigueur le 31 mai 2001 les huissiers de justice aux Pays-Bas sont désignés comme autorités recevantes et expédiantes.. Les actes devant être signifiés aux Pays-Bas doivent être envoyés directement à un huissier de justice.. Il n'est pas possible d'envoyer des requests de signification ou de notification des actes à l'Autorité Centrale de Pays-Bas, sauf dans des circonstances exceptionnelles.. La demande de signification doit être faite en néerlandais ou en anglais.. Pour d'information supplémentaire sur le Règlement Européen relatif à la signification et d'information sur la coopération judiciaire en matière civile, visitez le site de.. l'Atlas Judiciaire Européen en matière civil..

  Original link path: /fr/
  Open archive

 • Title: Wat doet een gerechtsdeurwaarder? - KBvG
  Descriptive info: Terug naar website.. Ik heb schulden Wat doet een gerechtsdeurwaarder?.. Bereken uw beslagvrije voet.. ».. In het maatschappelijk verkeer is rechtszekerheid erg belangrijk.. Rechtszekerheid betekent dat afspraken worden nagekomen.. Dat zorgt ervoor dat een fietsenmaker een fiets durft te verkopen (hij kan er immers vanuit gaan dat voor de fiets wordt betaald) en dat wat de rechter bepaalt, wordt nageleefd.. Bij dit laatste voorbeeld speelt de gerechtsdeurwaarder een belangrijke rol.. Hij zorgt er voor dat afspraken worden nagekomen en hij zorgt ervoor dat datgeen wat de rechter bepaald heeft, ten uitvoer wordt gelegd.. De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon.. De gerechtsdeurwaarder verricht ambtelijke werkzaamheden, zogenoemde ambtshandelingen.. Bijvoorbeeld het uitbrengen van een dagvaarding, het betekenen van het vonnis en het leggen van beslagen.. Deze werkzaamheden zien op de procesinleiding en de tenuitvoerlegging, dus het voorwerk, voordat een zaak bij de rechter komt, en het ten uitvoer leggen van het vonnis, om uiteindelijk datgeen wat de rechter bepaald heeft ten uitvoer te kunnen leggen.. Het ambtelijk werk van de gerechtsdeurwaarder bestaat onder meer uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden) en het uitvoeren van door de rechter uitgesproken vonnissen en door speciaal  ...   leggen op bijvoorbeeld het loon, de uitkering, het huis of de inboedel.. Zo komt het geld dan alsnog binnen.. De gerechtsdeurwaarder heeft ook nog andere ambtelijke taken.. Zo ontruimt hij bijvoorbeeld woningen op grond van een vonnis van de rechter, stelt hij goederen veilig in afwachting van een uiteindelijk vonnis, houdt hij toezicht bij openbare verkopingen en maakt hij processen-verbaal van constatering op.. Al dit werk doet de gerechtsdeurwaarder in opdracht van particulieren, bedrijven, banken, instellingen en (semi-)overheid.. Om deze taken te mogen uitvoeren is de gerechtsdeurwaarder door de Kroon benoemd.. Zo wordt de gerechtsdeurwaarder lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), wanneer de gerechtsdeurwaarder niet bekend is bij de beroepsorganisatie is het geen gerechtsdeurwaarder.. De gerechtsdeurwaarder moet, om zijn vak te mogen blijven uitoefenen, voldoen aan verschillende eisen.. Zo moet hij zich houden aan de verschillende.. wet- en regelgeving.. , voldoen aan de Normen voor Kwaliteit en zich blijven.. bijscholen.. Naast het verrichten van ambtshandelingen is de gerechtsdeurwaarder ook bevoegd tot het verrichten van incassowerkzaamheden, de niet-ambtelijke werkzaamheden, zoals het versturen van incassobrieven.. Actualiteiten.. 8 oktober 2014.. HEMA Notarisservice toegestaan.. Teeven bevordert integriteit en kwaliteit van gerechtsdeurwaarders.. Column Michiel van Kleef: Borrelpraat, of niet?.. Alle Nieuwsberichten ►..

  Original link path: /1110/ik-heb-schulden/wat-doet-een-gerechtsdeurwaarder.html
  Open archive

 • Title: Het incassotraject - KBvG
  Descriptive info: Het incassotraject bestaat uit twee delen; het minnelijke (incasso) traject en het gerechtelijke (ambtelijke) traject.. Wanneer een rekening niet wordt betaald, kan een schuldeiser ervoor kiezen een gerechtsdeurwaarder te vragen om voor de invordering van de schuld zorg te dragen.. In eerste instantie zal de gerechtsdeurwaarder proberen het geld te innen door middel van het sturen van incassobrieven.. Ook wanneer een gerechtsdeurwaarder incassowerkzaamheden uitvoert, is hij gebonden aan de gedragsregels die gelden op basis van de Gerechtsdeurwaarderswet.. Het gerechtelijke traject.. Wordt in de minnelijke fase niet betaald dan kan de schuldenaar ervoor kiezen het gerechtelijke traject te starten.. Dit traject, dat bestaat uit o.. a.. dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop kan alleen door de gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd.. De gerechtelijke fase begint met het uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.. In de dagvaarding kan staan dat u voor de Sector Kanton van de Rechtbank dient te verschijnen.. Dit is dan een oproeping voor een rechtszitting van de kantonrechter.. In de dagvaarding kan ook staan dat u voor de kantonrechter dient te verschijnen omdat iemand geld van u vordert.. Wat kunt u in deze laatste situatie doen?.. Eens of oneens met de dagvaarding.. Bent u het eens met wat er in de dagvaarding staat, dan kunt u het beste vóór de rechtszitting van de kantonrechter betalen bij de gerechtsdeurwaarder.. Een rechtszitting kost namelijk nog meer geld en geeft de kantonrechter de schuldeiser gelijk, dan moet u de kosten van die rechtszitting ook betalen..  ...   altijd een advocaat/procureur inschakelen!) De kantonrechter kan vervolgens, bij het maken van het vonnis, rekening houden met wat u te zeggen hebt.. Daar hebt u recht op! Doet u dat namelijk niet, dan gaat de kantonrechter ervan uit dat u het met de schuldeiser eens bent: wie zwijgt, stemt toe!.. Na het vonnis van de rechter.. Als de schuldeiser in het gelijk wordt gesteld, dan wordt een vonnis gewezen waarin staat wat u allemaal, ook aan kosten, moet betalen.. De gerechtsdeurwaarder zal dit vonnis vervolgens aan u afgeven (betekenen) en in dit vonnis staat precies wat u dan moet betalen en wanneer.. Als u niet betaalt, kan de gerechtsdeurwaarder met dat vonnis beslag leggen op onder andere uw loon, uitkering, auto of inboedel.. Het dwangbevel geeft verdere uitleg.. Ook tegen een dwangbevel, in verband met bijvoorbeeld een studieschuld of verkeersboete, kunt u nog iets ondernemen wanneer u meent dat het ten onrechte is uitgevaardigd.. De manier waarop u dit kunt doen wordt altijd op elk dwangbevel uitgelegd.. Ook hier geldt, doet u niets, dan gaat de gerechtsdeurwaarder tot actie over.. En dat kost u altijd extra geld.. In de door de KBvG opgestelde.. juridische bijsluiters.. vindt u meer uitleg over een aantal ambtshandelingen, zoals het loonbeslag en de ontruiming.. Schuldhulpverlening.. Er zijn organisaties die u behulpzaam kunnen zijn indien u schulden heeft.. Onderstaand treft u een aantal links aan naar deze organisaties:.. Het juridisch loket.. Nibud.. Nederlandse Vereniging van Volkskrediet.. (NVVK)..

  Original link path: /1129/ik-heb-schulden/het-incassotraject.html
  Open archive

 • Title: Juridische bijsluiters - KBvG
  Descriptive info: Juridische bijsluiters Juridische bijsluiters.. De KBvG heeft bijsluiters opgesteld waarin uitleg wordt gegeven over verschillende ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarders.. Wordt uw vraag niet beantwoord in onderstaande bijsluiters, kijk dan in de lijst met.. veelgestelde vragen.. Bijsluiter Aanzegging ontruiming.. Bijsluiter Bankbeslag.. Bijsluiter Loonbeslag.. Bijsluiter Beslag op auto/inboedel.. Bijsluiter Betekening vonnis..

  Original link path: /1149/ik-heb-schulden/juridische-bijsluiters.html
  Open archive

 • Title: Veelgestelde vragen - KBvG
  Descriptive info: De KBvG ontvangt veel vragen over het werk van de gerechtsdeurwaarder.. Deze vragen kunnen alleen in algemene zin beantwoord worden omdat de KBvG geen inzicht heeft in de zaken die lopen bij de gerechtsdeurwaarderskantoren.. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop.. Vragen over uw zaak of dossier kunt u het best stellen aan het gerechtsdeurwaarderskantoor dat uw zaak behandelt.. De gerechtsdeurwaarder heeft mij een dagvaarding uitgereikt, wat moet ik doen?.. De gerechtsdeurwaarder kan u uitleg geven over hetgeen in de dagvaarding vermeld staat.. Belangrijk om te weten is in ieder geval dat wanneer u het oneens bent met de in de dagvaarding opgenomen eis u zich kunt verweren op de wijze zoals staat aangegeven in de dagvaarding.. Wat is een dagvaarding?.. Een dagvaarding is een oproeping om voor een gerecht te verschijnen.. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder betekend.. Wat is betekenen?.. Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.. Wat is een exploit?.. Exploit of exploot is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.. Wat is een executoriale verkoop?.. Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bedrag moet worden betaald en de debiteur voldoet niet aan dat vonnis, dan kan beslag worden gelegd op diens roerende zaken.. Die zaken kunnen, als er ook daarna niet wordt betaald, executoriaal worden verkocht.. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.. Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?.. De gerechtsdeurwaarder mag van 7.. 00 uur tot 20.. 00 uur gedurende zes dagen per week ambtshandelingen verrichten tenzij de President van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren ambtshandelingen te verrichten.. Wat is het verschil tussen een gerechtsdeurwaarder en een toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder?.. De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder duurt vier jaar.. Het laatste jaar is een stagejaar waarin de kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder.. Op dat moment is hij bevoegd ambtshandelingen te verrichten.. Is hij niet toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder dan is hij kandidaat-gerechtsdeurwaarder en kan hij geen ambtshandelingen verrichten.. Na minimaal twee jaar als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder te hebben gewerkt, kan de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders besluiten gerechtsdeurwaarder te worden.. Hij moet dan een ondernemingsplan indienen.. Hij is niet verplicht gerechtsdeurwaarder te worden en kan ervoor kiezen zijn werk uit te blijven voeren als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder.. Hoe lang kan de gerechtsdeurwaarder wachten met het uitbrengen van de dagvaarding?.. Het antwoord op deze vraag kan variëren.. De gerechtsdeurwaarder dient zich ervan te overtuigen dat gedagvaarde(n) daadwerkelijk woont/wonen cq.. gevestigd zijn op het verstrekte adres.. Los daarvan kunnen er andere goede redenen zijn om een dagvaarding niet direct uit te brengen.. Indien u daarover vragen heeft, verzoeken wij u, ter voorkoming van misstanden, contact op te nemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.. Ik heb de dagvaarding nooit ontvangen, want ik ben verhuisd.. Is de dagvaarding wel rechtsgeldig uitgebracht?.. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of u uw adreswijziging tijdig heeft doorgegeven aan de gemeente of aan uw schuldeiser.. De gerechtsdeurwaarder is verplicht om binnen veertien dagen voor het uitbrengen van de dagvaarding het adres van de geadresseerde te controleren in de gemeentelijke basisadministratie.. Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont.. Wat kan ik doen?.. U dient de ontvangen post ongeopend te retourneren aan de afzender, met op de envelop de vermelding dat de geadresseerde niet op het adres woonachtig is.. Indien u vaak post ontvangt voor mensen die niet op uw adres wonen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bevolkingsregister van uw gemeente om na te gaan of de betreffende persoon nog op uw adres staat ingeschreven.. Beoordeelt de gerechtsdeurwaarder de rechtsgeldigheid van de vordering?.. Nee, de gerechtsdeurwaarder beoordeelt de rechtsgeldigheid van de vordering niet.. Dat is een taak van de rechter.. Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken?.. Wanneer u een verzoek doet tot het treffen van een betalingsregeling moet de gerechtsdeurwaarder dit verzoek voorleggen aan zijn opdrachtgever.. Pas wanneer de opdrachtgever akkoord gaat, kan de gerechtsdeurwaarder met de regeling instemmen.. De opdrachtgever is niet verplicht  ...   op het inkomen betreft ook het vakantiegeld.. Als het inkomen hoger is dan de beslagvrije voet valt het meerdere onder het beslag.. Het kan voorkomen dat u het hele jaar een inkomen heeft dat lager is dan de beslagvrije voet, maar dat in een maand het inkomen boven de beslagvrije voet uitkomt doordat het vakantiegeld is overgemaakt.. Alleen in die maand zal een deel van het inkomen in beslag worden genomen.. Bij de berekening van de beslagvrije voet wordt rekening gehouden met het vakantiegeld, zodat daardoor effectief maandelijks meer overblijft.. Het bedrag waarvoor beslag is gelegd, staat niet in verhouding tot de hoogte van de schuld.. Is de beslaglegging rechtsgeldig?.. De beslaglegger kan aansprakelijk zijn voor de gevolgen van een beslag omdat het beslag is gelegd voor een te hoog bedrag, omdat het lichtvaardig is gelegd of omdat het onnodig is gehandhaafd.. De vraag of hier sprake van is, moet worden beantwoord aan de hand van criteria die gelden voor misbruik van recht en wel in beginsel aan de hand van concrete omstandigheden ten tijde van de beslaglegging.. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn, de hoogte van de te verhalen vordering, de waarde van de beslagen goederen en de eventueel onevenredig zware wijze waarop de debiteur door het beslag op een van die goederen in zijn belang wordt getroffen.. Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met een beslaglegging of ontruiming?.. De gerechtsdeurwaarder mag geen maatregelen aankondigen die hij niet daadwerkelijk kan nemen.. Hij mag in de communicatie met de debiteur (de schuldenaar), om oneigenlijke druk te voorkomen, niet aankondigen dat hij een maatregel zal nemen, wanneer hij nog niet concreet van plan is deze te gaan nemen.. Hij mag wel aangeven dat de mogelijkheid bestaat dat hij in de toekomst zal overgaan tot bijvoorbeeld beslaglegging wanneer betaling uitblijft.. Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?.. Wanneer de rechter in zijn vonnis de ontruiming van een pand heeft gelast en de debiteur niet zelf het huis ontruimt, mag de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan.. Daarbij haalt de gerechtsdeurwaarder alle goederen die niet bij het betreffende pand behoren uit dat pand en plaatst deze op straat.. Deze goederen worden vervolgens door de gemeente afgevoerd.. De gemeente kan de goederen opslaan of als afval afvoeren, dit naar beoordeling van de gemeente.. Mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn, worden ook daaruit gezet.. Aangetroffen dieren zijn net als andere goederen die uit de woning worden verwijderd de verantwoordelijkheid van de gemeente.. Vaak wordt in dergelijke gevallen de dierenambulance ingeschakeld.. Welke kosten mag een gerechtsdeurwaarder bij mij in rekening brengen?.. De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor het verrichten van ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (.. Btag.. ).. Voorbeelden van in het besluit genoemde ambtshandelingen zijn het uitbrengen van een dagvaarding, de betekening van een vonnis en het leggen van beslag.. Naast de kosten voor het verrichten van ambtshandelingen worden door de gerechtsdeurwaarder ook kosten gemaakt voor het verrichten van werkzaamheden in de fase voorafgaand aan de ambtelijke fase; de incassowerkzaamheden.. Sinds 1 juli 2012 is de maximale hoogte van incassokosten voor consumenten wettelijk bepaald.. Dit is geregeld in de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.. Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan.. Waar kan ik terecht?.. Er zijn verschillende vormen van hulp om problematische vormen van schulden te voorkomen of op te lossen.. Schuldenaren kunnen en moeten eerst proberen gebruik te maken van vrijwillige schuldhulp.. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt dan geprobeerd tot een aflossingsregeling met een schuldeiser te komen.. Lukt dat niet, dan biedt de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een mogelijkheid een schuldenvrije toekomst te bereiken.. Meer informatie over de Wsnp vindt u op de website van de.. Wsnp.. en de website van de.. NVVK.. (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren).. Ik heb een vordering op iemand in het buitenland.. Kan ik daarvoor terecht bij de gerechtsdeurwaarder?.. Sommige gerechtsdeurwaarders incasseren vorderingen in het buitenland.. In het algemeen is dat afhankelijk van het kantoor en dan ook nog van het land waar uw debiteur zich bevindt.. Neem voor verdere informatie contact op met een gerechtsdeurwaarder..

  Original link path: /1186/ik-heb-schulden/veelgestelde-vragen.html
  Open archive

 • Title: Gerechtsdeurwaarder inschakelen - KBvG
  Descriptive info: Ik heb een vordering Gerechtsdeurwaarder inschakelen.. U heeft een vordering op iemand of op een bedrijf en deze vordering wordt niet betaald.. Op dat moment kunt u ervoor kiezen een gerechtsdeurwaarder in te schakelen.. Een gerechtsdeurwaarder is bevoegd ambtelijke werkzaamheden te verrichten, zoals het uitbrengen van een dagvaarding, maar hij verricht ook bij wet toegestande nevenwerkzaamheden, zoals het optreden als proces- of rolgemachtigde en het innen van gelden.. De nevenwerkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder zijn een logisch en efficiënt voortvloeisel van zijn ambtelijke werkzaamheden.. Omdat de gerechtsdeurwaarder zowel in de minnelijke fase als in de gerechtelijke fase werkzaam is, kan hij bijvoorbeeld met de debiteur een betalingsregeling treffen indien de debiteur daarom  ...   de belangen van zowel crediteur als debiteur.. De gerechtsdeurwaarder heeft erg veel ervaring met incasso.. Hij benadert schuldenaren met zachte hand, maar wel indringend.. Hij doet dit op een persoonlijke manier.. Door zijn vakinhoudelijke kennis kan de gerechtsdeurwaarder de debiteur inlichten over zijn verplichtingen en mogelijkheden.. Door de gerichte benadering van de gerechtsdeurwaarder zijn verdere juridische stappen vaak niet nodig.. De status van de gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar draagt daar zeker aan bij.. Als u een vordering aan een gerechtsdeurwaarder in handen geeft, houdt deze u regelmatig op de hoogte over de stand van zaken.. Tussentijdse oplossingen bespreekt hij met u en hij informeert u over bijvoorbeeld afbetalingsregelingen.. Zoek een gerechtsdeurwaarder..

  Original link path: /1188/ik-heb-een-vordering/gerechtsdeurwaarder-inschakelen.html
  Open archive

 • Title: Kosten gerechtsdeurwaarder - KBvG
  Descriptive info: Tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder is de prijsvorming vrij.. De meeste gerechtsdeurwaarders noemen hun tarieven in hun algemene voorwaarden.. Deze voorwaarden zijn vaak via de website van het gerechtsdeurwaarderskantoor te vinden.. U kunt ze natuurlijk ook opvragen bij het gerechtsdeurwaarderskantoor.. Voor de kosten die een schuldenaar moet vergoeden voor de ambtshandelingen van een gerechtsdeurwaarder gelden wel vaste tarieven.. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten die de gerechtsdeurwaarder berekent voor een dagvaarding of  ...   gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het.. 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders'.. (Btag).. In het besluit wordt aangegeven welke kosten de deurwaarder aan de debiteur kan doorberekenen.. Het Btag is gebaseerd op de.. Gerechtsdeurwaarderswet.. en het.. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.. Voor ambtshandelingen zijn er vaste tarieven.. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast.. De tarieven worden vermeld in onderstaand overzicht.. De KBvG is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit onjuistheden in het overzicht.. Tarieven ambtshandelingen 2014..

  Original link path: /1189/ik-heb-een-vordering/kosten-gerechtsdeurwaarder.html
  Open archive

 • Title: Klachtenprocedure - KBvG
  Descriptive info: Indien u een klacht wilt indienen tegen een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder dan kunt u dat doen bij het betreffende gerechtsdeurwaarderskantoor.. Ieder gerechtsdeurwaarderskantoor heeft immers een klachtenregeling.. Indien u er met de gerechtsdeurwaarder zelf niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de.. Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.. :.. Rechtbank Amsterdam.. Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.. Postbus 84500.. 1080 BN Amsterdam.. Tel.. : 020 541 28 25.. Toelichting.. In de Gerechtsdeurwaarderswet is het wettelijk tuchtrecht over de gerechtsdeurwaarders en de waarnemend- of toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders geregeld.. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is belast met toepassing van de tuchtregels.. Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend en dient te zijn gericht tegen een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder.. U dient de reden te vermelden waarom u een klacht indient en wat er precies is gebeurd.. Natuurlijk moet u ook uw naam, adres en telefoonnummer vermelden.. Het is raadzaam om eventueel kopieën mee te zenden van stukken die van belang zijn voor uw klacht.. Vergeet niet uw handtekening te plaatsen.. Wie moeite heeft met het formuleren van de klacht, kan de secretaris van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders vragen te helpen de klacht op schrift te zetten.. Na ontvangst van de klacht wordt deze geregistreerd en wordt in de meeste gevallen de gerechtsdeurwaarder om een reactie verzocht.. Vervolgens bekijkt de voorzitter van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders de zaak.. De voorzitter kan van mening zijn dat de klacht opgelost kan worden door met partijen over een schikking te spreken, waarvoor zij dan worden opgeroepen.. De voorzitter van de Kamer  ...   gehoord.. Verklaart de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders het verzet gegrond en neemt de Kamer de klacht wel in behandeling dan worden partijen opgeroepen voor een behandeling ter zitting.. Ditzelfde gebeurt als de voorzitter na het indienen van een klacht meteen besluit dat de klacht geschikt is voor behandeling door de volledige Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.. De behandeling van de klacht door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders ter zitting geschiedt in het openbaar, tenzij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders het om belangrijke redenen nodig vindt dat de behandeling geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvindt.. U heeft het recht u door een gemachtigde te doen bijstaan of vertegenwoordigen.. Maatregelen.. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan, indien zij oordeelt dat een tegen een gerechtsdeurwaarder ingediende klacht gegrond is, één van de volgende maatregelen opleggen.. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan de gerechtsdeurwaarder:.. berispen.. berispen met aanzegging dat, indien nogmaals door hem een van de in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet bedoelde handelingen of verzuimen worden gepleegd, een geldboete, schorsing of ontzetting uit het ambt wordt overwogen.. een geldboete opleggen van ten hoogste 4.. 537,80;.. schorsen voor een periode van ten hoogste een jaar;.. ontzetten uit het ambt.. Het is ook denkbaar dat de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders de klacht gegrond verklaart zonder een maatregel op te leggen.. Beroep.. Tegen een beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kunt u beroep aantekenen bij het Gerechtshof te Amsterdam binnen dertig dagen na de dag van de aangetekende brief waarin de beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders wordt meegedeeld..

  Original link path: /1191/ik-heb-een-vordering/klachtenprocedure.html
  Open archive •  


  Archived pages: 76