www.archive-nl-2014.com » NL » M » MENTORINGWIJZER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 206 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Welkom bij Kennispunt Mentoring
  Descriptive info: .. Kennispunt Mentoring.. Postbus 2357.. e-mail:.. kennispuntmentoring@sardes.. nl.. telefoon: (030) 232 62 00.. 3500 GJ Utrecht.. www.. kennispuntmentoring.. Start.. |.. Sitemap.. Contact.. Zoek.. Over mentoring.. |.. Projecten.. Instrumenten.. Voorbeelden.. Kwaliteit.. Onderzoek.. Publicaties.. Agenda.. Archief.. Wat doet het Kennispunt Mentoring?.. Om de kansen op schoolsucces te vergroten, stimuleren we de inzet van mentoring.. Ook werken we aan de verhoging van de kwaliteit en duurzaamheid van mentoring.. Uitwisseling van kennis en ervaring en het verspreiden van inspirerende ideeën zien we als belangrijke middelen om dit te bewerkstelligen.. Daarnaast stimuleren we onderzoek naar de mentoringpraktijk.. Doel.. Wat is mentoring.. Geschiedenis.. Meerwaarde.. Wanneer gebruik je mentoring?.. Effect.. Wie is de mentee.. Matchen.. Effect  ...   vinden.. Training voor mentoren.. Mentoring en LOB.. Kosten en baten van mentoring.. Voorbeeld mentoring in LOB.. Actueel.. Lessons learned.. Nieuwsbrief.. Jaargang 7, nummer 1, januari 2013.. Kenniskring Projectleiders Mentoringprojecten.. Thema bijeenkomst 14 maart 2013: evaluatie-onderzoek.. Met mentoring naar de.. TOP!.. Vijf jaar onderzoek ISW Groningen naar effectiviteit 25 mentoringprojecten Oranje Fonds.. Eerste lustrum School s Cool Utrecht.. Positieve resultaten onderzoek Noorda en Co.. onderzoeksrapport.. samenvatting rapport.. nieuwe flyer.. Rol mentoring van belang in gemeentebeleid.. Oranje Fonds roept gemeenten op mentoring in te bedden in jongerenbeleid.. TWEE magazine.. Oranje Fonds bundelt ervaringen Stimuleringsprogramma Mentorprojecten.. Wilt u de nieuwsbrief van het Kennispunt Mentoring ontvangen? U kunt zich hier.. AANMELDEN.. (of.. afmelden.. )..

  Original link path: /C13-Home.html
  Open archive

 • Title: Welkom bij Kennispunt Mentoring
  Descriptive info: Het Kennispunt Mentoring is eind 2006 ingesteld door het ministerie van OCW.. Het kennispunt wordt gecoördineerd door Sardes.. Voor vragen aan het Kennispunt:.. Lange Viestraat 371, 3511 BK Utrecht.. Postbus 2357, 3500 GJ Utrecht.. sardes.. Naar boven..

  Original link path: /C210-Contact.html
  Open archive

 • Title: Welkom bij Kennispunt Mentoring
  Descriptive info: Hoeveel mentorprojecten zijn er?.. Doel van mentoring.. De kracht van een mentor zit in de persoonlijke begeleiding en het fungeren als rolmodel en/of vertrouwenspersoon voor de leerling.. De meerwaarde is dat een mentor net dat extra steuntje in de rug geeft die in de thuissituatie ontbreekt en de begeleiding vanuit school in een één-op-één situatie aanvult.. Mentoring kan worden ingezet door werkgevers, welzijnsorgansiaties en scholen en met verschillende doelstellingen.. Vanuit het Kennispunt Mentoring concentreren we ons op de invloed van mentoring op de schoolloopbaan van kinderen/jongeren.. Scholen hebben verschillende drijfveren om een mentoringprogramma te starten.. Sommige scholen zien mentoring als een aanvulling op de bestaande leerlingbegeleiding, die op alle momenten in de schoolloopbaan kan worden ingezet.. Andere scholen willen met mentoring  ...   leerlingen.. Een mentor houdt zijn mentee een spiegel voor, coacht en denkt mee over een passende vervolgopleiding of beroep en begeleidt de leerling in het maken van keuzes.. Bij verschillende motieven om een mentoringproject te starten, horen verschillende doelstellingen.. En daar horen weer uiteenlopende vormen en werkwijzen bij.. Ook de brede range aan onderwijssoorten en leeftijdsgroepen waarvoor mentoring als methodiek wordt ingezet, leidt tot variatie.. Projecten in het basisonderwijs werken met volwassenen mentoren uit allerlei beroepsgroepen maar er worden ook leeftijdgenoten ingezet, er zijn projecten waarin studenten van hogescholen leerlingen in het voortgezet onderwijs ondersteunen en er zijn projecten waarin leerlingen uit het beroepsonderwijs worden begeleid door een volwassen mentor die werkzaam is in de beroepssector waarvoor de leerling wordt opgeleid..

  Original link path: /content.php?table=cms_mentoring_navigatie&nav=339
  Open archive
 •  

 • Title: Welkom bij Kennispunt Mentoring
  Descriptive info: In de algemene opvatting is mentoring een vorm van begeleiding door een meer ervaren persoon aan een minder ervaren persoon, door bijvoorbeeld kennis en praktische ervaring uit te wisselen of feedback te geven.. Een mentor geeft raad en advies en geeft de 'mentee' (degene die wordt begeleid) daarmee een steuntje in de rug.. Kenmerkend is dat de mentor een vrijwilliger is met de nodige levenservaring en dat de begeleiding op vrijwillige basis plaatsvindt.. Mentoring kan worden  ...   en voor nieuwkomers.. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen mentoring- en tutoringprogramma's.. Bij mentoring ligt het accent op sociaal-emotionele aspecten en is het doel bijvoorbeeld om leerlingen te leren omgaan met conflicten.. Tutoringprogramma's zijn eerder gericht op cognitieve doelstellingen, zoals lezen of rekenen.. In de praktijk komen vaak mengvormen van tutoring en mentoring voor.. De projecten in de projectenbank op deze website laten zien dat in veel projecten zowel cognitieve als sociaal-emotionele vaardigheden een rol spelen..

  Original link path: /C338-Wat-is-mentoring.html
  Open archive

 • Title: Welkom bij Kennispunt Mentoring
  Descriptive info: Hoe lang bestaat mentoring al?.. Mentoring wordt in Nederland sinds de begin jaren negentig toegepast.. Eerste projecten zijn de diverse mentoringprogramma s van Centrum 16-2 uit Den Haag en het MentorProgramma Friesland.. Eerste onderzoeken naar mentoring zijn op gang gekomen door de diverse publicaties van Maurice Crul.. In zijn dissertatie De sleutel tot succes laat Maurice Crul zien hoe belangrijk oudere broers en zussen zijn voor het schoolsucces van allochtone leerlingen.. Ook mentoring kan de kans op een succesvolle schoolloopbaan vergroten.. Het woord mentor is afkomstig uit het Grieks.. De oude, wijze man uit het verhaal van Homerus: De Odyssee, heet Mentor.. Hij voorzag de zoon van Odysseus (Telemachos) van raad,coachte  ...   gekregen van mannelijke of vrouwelijke helper, goede vriend, wijze, raadgever en begeleider.. In De Odyssee zorgt Mentor er voor dat het avontuur goed afloopt voor de hoofdpersonen.. Maar niet door hen simpelweg de overwinning te schenken.. Hij creëert de omstandigheden waarin zij dat zelf kunnen doen.. Door hen aan te moedigen en van goede raad te voorzien activeert hij de kracht die altijd al aanwezig was in zijn pupillen.. Ook in de middeleeuwen werd al aan mentoring gedaan.. De meester-gezel relatie in het gildenwezen wordt ook als een voorbeeld van vroege mentoring gezien en vertoont veel elementen van daarvan.. Tot aan de industriële revolutie was mentoring een zeer gebruikelijke vorm van leren..

  Original link path: /content.php?table=cms_mentoring_navigatie&nav=340
  Open archive

 • Title: Welkom bij Kennispunt Mentoring
  Descriptive info: Mentoring is onderscheidend tov andere begeleidingsvormen, de meerwaarde zit hem vooral in:.. De individuele begeleiding: op school is veel aandacht voor het cognitief presteren, maar weinig voor aandacht en sociale emotionele ondersteuning.. De mentor is een rolmodel.. Eigenlijk heeft iedereen een rolmodel nodig, maar helaas is die niet altijd aanwezig.. Kinderen uit kansarme milieus hebben vaak weinig succesvolle jongeren in hun omgeving en kunnen hun ambities dus niet daarop richten.. De mentor is ervaringsdeskundige.. Heeft (bij goede matching) de zelfde dingen mee- en doorgemaakt en zelf voor de  ...   Een mentor weer in welke situaties welk gedrag productief is.. De mentor heeft een neutrale positie; het is geen machtsrelatie, de mentor vertegenwoordigt geen belang, is niet van de school, niet van de familiie.. De mentor begeleidt op basis van gelijkwaardigheid, dat vooral in puberteit erg belangrijk.. Door die gelijkheid is de mentor sparring partner.. De relatie bevat ook wel elementen van vriendschap, nooit laten vallen, gezamelijke zoektocht.. De exclusiviteit; ik maak speciaal voor jou tijd vrij, jij bent belangrijk, ik ben hier speciaal voor jou, veilige sfeer..

  Original link path: /content.php?table=cms_mentoring_navigatie&nav=342
  Open archive

 • Title: Welkom bij Kennispunt Mentoring
  Descriptive info: Wanneer gebruik je mentoring.. Mentoring kan op alle momenten in de schoolloopbaan worden ingezet, afhankelijk van de behoefte van de leerling.. Aangezien een mentor geen professionele hulpverlener is, wordt mentoring vaak preventief ingezet op de bekende risicomomenten in de schoolloopbaan zoals de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, de overgang naar de tweede fase, het leren leren in het studiehuis, de overgang vmbo-mbo of mbo-hbo.. Daarnaast kan mentoring ingezet worden op elk moment dat een leerling extra steun kan gebruiken.. Een recente ontwikkeling is dat mentoring steeds vaker wordt ingezet in het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsbeleid van scholen (LOB)..

  Original link path: /content.php?table=cms_mentoring_navigatie&nav=343
  Open archive

 • Title: Welkom bij Kennispunt Mentoring
  Descriptive info: Effect mentoring.. Evaluaties van mentoringprojecten door de jaren heen laten overwegend positieve opbrengsten zien.. Uit de beschikbare evaluatierapporten en onderzoeken spreekt een groot enthousiasme van mentoren, mentees en docenten.. Mentoring blijkt bij te kunnen dragen aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, het voorkomen van afstroom naar lagere onderwijstypen en het verhogen van de schoolmotivatie van leerlingen.. Ook bij de doorstroom naar hogere opleidingen of de oriëntatie op werk en beroep hebben mentoren een positief effect.. Diverse projecten melden ook positieve resultaten voor de mentoren zoals verbetering van sociale vaardigheden  ...   teweeg brengen en dat leerkrachten op hun beurt ook weer leren van de mentoren.. Movisie (2009) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van mentoring en beschreef vier gebieden waarop mentoring effect heeft.. Zij noemen dit de vier kapitaalsoorten:.. Emotioneel kapitaal: Emotioneel welzijn; zelfvertrouwen en meer vertrouwen in de toekomst.. Academisch kapitaal: Verbetering in school- en werkprestaties.. Sociaal kapitaal: Relatie met de ouders, sociale kring.. Cultureel kapitaal: Kennis van gedragscodes en omgangsvormen om mee te doen in de samenleving.. Meer rapporten van onderzoeken naar mentoring kunt u vinden bij.. 'Onderzoek'..

  Original link path: /content.php?table=cms_mentoring_navigatie&nav=344
  Open archive

 • Title: Welkom bij Kennispunt Mentoring
  Descriptive info: Mentees werven.. Wie is de mentee?.. In het onderwijs wordt mentoring vaak ingezet tijdens overgangsmomenten.. Op momenten waarop leerlingen keuzes voor hun schoolloopbaan moeten maken.. Bijvoorbeeld bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs, in het eerste jaar van het vo, bij keuze van het profiel, bij beroepskeuze, etc.. Mentoring is verder  ...   een steuntje in de rug kunnen gebruiken.. Contra indicaties zijn ernstige gedragsproblemen of andere zware problematieken.. De mentor is immers een vrijwiliger, dat geeft ook aan dat de leerling (de mentee) geen jeugddelinquent is, of dermate ernstige problemen ervaart dat het door Jeugdzorg begeleid wordt.. De mentor is namelijk geen professionele hulpverlener..

  Original link path: /content.php?table=cms_mentoring_navigatie&nav=347
  Open archive

 • Title: Welkom bij Kennispunt Mentoring
  Descriptive info: Matchen op etniciteit, geslacht, achtergrond?.. Etnicteit.. De kracht van mentoring ligt in het feit dat de mentor een vergelijkbare achtergrond en ervaring heeft als de leerling.. Sommige mentoringprojecten interpreteren dit zodanig strikt dat de mentor dezelfde etnische afkomst moet hebben als de leerling.. Een Marokkaanse leerling wordt bijvoorbeeld altijd gekoppeld aan een Marokkaanse mentor.. Andere projecten nemen etniciteit niet persé als koppelingsvoorwaarde, maar laten de keuze over aan de leerling.. In deze projecten  ...   niet uit dat begeleiding door een mentor van hetzelfde geslacht als de leerling effectiever is.. Vaak is de voorkeur van de leerling of soms van de mentor meer bepalend.. Veel leerlingen geven overigens aan dat het geslacht van de mentor niet uitmaakt.. Een uitzondering hierop zijn de projecten die als doel hebben om meisjes te interesseren voor technische beroepen.. Zij worden met het oog op deze doelstelling bewust gekoppeld aan een vrouwelijke werknemer..

  Original link path: /content.php?table=cms_mentoring_navigatie&nav=363
  Open archive

 • Title: Welkom bij Kennispunt Mentoring
  Descriptive info: Effecten voor de mentee.. Effecten mentoring voor mentees zijn als volgt samen te vatten:.. Hogere schoolresultaten/minder doubleren.. Minder spijbelen/minder schooluitval.. Hogere doorstroom.. Beter kunnen plannen.. Meer discipline/hogere motivatie.. Meer zelfvertrouwen.. Groter vertrouwen in toekomst.. Movisie (2009) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van mentoring en beschreef vier gebieden.. waarop mentoring effect heeft.. 1.. Emotioneel kapitaal: Emotioneel welzijn; zelfvertrouwen en meer vertrouwen in de.. toekomst.. 2.. 3.. 4.. Cultureel kapitaal: Kennis van gedragscodes en omgangsvormen om mee te doen in de.. samenleving..

  Original link path: /content.php?table=cms_mentoring_navigatie&nav=350
  Open archive •  


  Archived pages: 206