www.archive-nl-2014.com » NL » M » MAARTJEDROS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Maartje Dros Public Space Research and Design
  Descriptive info: .. Oostzijde 355 / 1508 EP Zaandam /.. info@maartjedros.. nl /.. +31(0)6 28 69 68 15.. CONTACT.. ONTWERP.. ONDERZOEK.. LINKS.. CV.. Castellum Fectio.. Speellandschap Wildeman.. Jan Blankenpad.. GSP.. Broekse sluis.. Visieboek NHW.. BNA Zaancorridor.. Kijk op Kogerveld.. Meubilair NHW.. Tijdreiziger.. Out of the Blue.. Bouw Hek Werk.. Interval.. Retreats.. City Dog Adventure.. Faction Factory.. Pixelpoort.. Schuilkaart.. ID#5.. Walking Lines.. Waste Trace Place.. Une carte á faire.. De afgelopen jaren zijn we samen met collega's en studenten druk geweest met veel hele leuke en uiteenlopende projecten voor provincies, gemeentes en het bedrijfsleven.. Sommige direct betrokken bij de ontwikkelingen van een gebied of een inrichting, andere die meer via hun analyse of werkwijze inzicht geven in de manier waarop we onze omgeving gebruiken en vormen.. We waren onder andere druk bezig met het Visieboek voor Kogerveld en het onderzoek naar stationsgebieden voor de BNA en de NS terwijl we ons daarnaast bezig hielden met mogelijkheden voor het inzetten van beton als informatiedrager bij Castellum Fectio voor provincie Utrecht.. En dan hebben we het nog niet eens over het kunstwerk voor Broekse Sluis, de Wachtpost en de workshops met buurtkinderen en buurtvrouwen in Amsterdam West.. We nemen hierbij graag even de tijd om inzicht te bieden in wat we de laatste jaren zoal gedaan hebben.. Castellum Fectio, Fort Vechten, Utrecht.. Onder de glooiing van het landschap ten westen van Fort Vechten bevindt zich één van de rijkste vindplaatsen uit de romeinse tijd in Noordwest-Europa, Romeins Castellum Fectio.. De kennis van het romeinse verleden van Vechten is sinds de 16de eeuw sterk toegenomen en is ook vandaag de dag nog aan veranderingen onderhevig.. Het ontwerp van de visuele en ruimtelijke communicatie hebben we via werkelijk gevonden materiaal, 3D scans van originele vondsten, grafische elementen en teksten vormgegeven.. Het brengt belangrijke momenten uit de opgravingsgeschiedenis van fectio in kaart.. Het ontwerp toont op 5 locaties op de plint hoe de archeologie zich heeft geprofessionaliseerd in het documenteren en determineren van vondsten.. Tegelijkertijd wordt hiermee inzichtelijk gemaakt hoe de kennis is vergaard over de verschillende bouwfases van het castellum en een tipje van de sluiter opgelicht over het dagelijks leven van de romeinse soldaten en de burgerbevolking.. Door met werkelijk geraapt en gevonden materiaal te ontwerpen kan de bezoeker zelf onderdeel uitmaken van de kennisvergaring van deze rijke vindplaats.. Samples voor Castellum Fectio, Museum Kranenburgh, Bergen.. In opdracht van Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Museum Fort Vechten, Dienst Landelijk Gebied.. Ontwerp; Studio Eric Klarenbeek, Francois Lombarts.. Landschappelijk ontwerp; Parklaan Architecten.. Met dank aan Rien Polak en Wout Hoogendijk.. ^ ^ ^ ^ ^ ^.. Speelpodium, Wildemanbuurt, Amsterdam.. Makersfestival, Wildemanbuurt, Amsterdam.. Samen met buurtbewoners en kinderen hebben we tijdens workshops in samenwerking met de Beach, een ontwerp gemaakt voor een speelpodium en een serie zitbankjes voor speeltuin Veldzicht in Amsterdam West.. Om het ontwerp zo dicht mogelijk bij het beeld en de intenties van de kinderen te houden dient 3Dscannen van de maquette, digitaal Kleien voor de klimhandvatten en 3Dprinten de mogelijkheid om directe resultaten van kinderen te vertalen naar het gebouwde object.. Tijdens het Makersfestival ontwierpen we samen met Eric Klarenbeek ook de klimhandvatten, die digitaal werden gekleid en uitgeprint met een 3d-printer.. Zowel de ouders en kinderen werkten gedurende het hele ontwerpproces mee, van schetsontwerp tot uitvoering.. Ontwerper Breg Hanssen bouwde het speelobject en werd geholpen met verven door buurtvaders en hun kinderen.. In opdracht van the Beach, Stadsdeel Nieuw-West en Gemeente Amsterdam.. Jan Blankenpad, Everdingen.. Het Jan Blankenpad is een educatieve en interactieve route door de uiterwaarden en over de dijk tussen de waterlinieforten Werk aan Het Spoel en Fort Everdingen en leidt sinds 2013 langs twaalf ‘Momenten van Waterkracht’.. Op robuuste bielzen vind men gemarkeerde beeldverhalen die wij voor stichting Honswijk-Everdingen ontwierpen.. De verhalen verbeelden de rol van het water en de natuur in het rivier- en waterlinielandschap.. Hiervoor maken we gebruik van ‘rubbing’, het handmatig afwrijven van informatie, die wordt gecombineerd met de informatievoorziening via QR-codes.. In opdracht van Stichting Honswijk Everdingen, Chris Will en Bert van Holst.. Groepsschuilplaats, Everdingen (in proces).. Het restant van een nooit afgemaakte schuilplaats wordt toegankelijk gemaakt als uitzichtpunt door een deel van de gietmallen terug te brengen.. De mallen worden voorzien van informatie over de bouwperiode van groepsschuilplaatsen in 1940.. Broekse Sluis.. Broekse Sluis, Spijk (in proces).. Een landschappelijke ingreep en landmark voor het gebied rondom de Broekse Sluis aan de verdedigingslinie van de Nieuwe.. Hollandse Waterlinie.. We stellen een afbakening van de grens voor door middel van slagbomen en een wachthuis.. De voormalige sluiswachterswoning wordt ingezet als informatiedrager, ontmoetingsplek en monument.. Het huis staat hierbij symbool als drager van herinneringen.. Op de wanden kan men de persoonlijke verhalen van de mensen ten tijde van de Mobilisatie teruglezen ter aanvulling op de reeds aanwezige informatie over de feiten van landsverdediging aan de bestaande fiets- en wandelroute.. Wachtpost, Spijk (in proces).. Scannen van soldaat voor Wachtpost, Spijk.. Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie.. Meubilair voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.. Het Liniemeubilair is speciaal ontworpen voor iedereen die actief is in het gebied van de hele Nieuwe Hollandse Waterlinie.. De collectie bestaat uit meubilair voor in en om de forten, voor buiten in het inundatiegebied, de schootsvelden en routes, ofwel voor alle gebruikers, beheerders en ondernemers langs de linie.. Het meubilair is gebaseerd op historische gegevens, achterhaald door speurwerk in archieven en op forten.. Uit documentatie van 1890 bleek dat er al eerder een serie standaard meubilair is ontworpen.. Hiervoor waren strikte regels opgesteld voor constructie, materiaalgebruik en behandeling.. Het waren sterke en praktische meubels, die zich kenmerkten door hun sobere, utilitaire en terughoudende vormgeving.. Het nieuwe meubilair houdt zich aan dezelfde regels.. De oorspronkelijke ontwerpen zijn met de nieuwste technieken en materialen omgevormd tot  ...   gemaakt en uiteindelijk hebben we een selectie van inzendingen aaneengeregen tot één beeld.. Overtreders-W.. ONDERZOEK.. Kansen voor de Zaancorridor.. Kansen voor de Zaancorridor voor BNA Onderzoek (afbeeldingen bron; BNA).. BNA onderzoek organiseert samen met de Provincie Noord-Holland, NS, Vereniging Deltametropool, TU Delft en Gemeente Zaanstad een ontwerpstudie die de mogelijkheden op het gebied van ‘transit oriented development’ op en rondom een aantal stations langs de Zaancorridor onderzoekt.. In samenwerking met architecten Stephan Schagen en Dingeman Deijs en ontwerper Eric Klarenbeek doen we voorstellen voor toekomstige ontwikkeling rondom knooppunt en station Kogerveld te Zaandam.. Visieboek Kijk op Kogerveld.. In opdracht van Gemeente Zaanstad werkten we een visie en ideeënboek uit voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Kogerveld.. Vanuit buurtonderzoek, veldwerk en historisch onderzoek, kwamen we tot een lijst van aanbevelingen, die vanuit een herwaardering van bestaande kwaliteiten van het gebied de mogelijkheden visualiseren om de visie, identiteit en profilering van bedrijventerrein Kogerveld te versterken en te verduurzamen.. Onderdeel hiervan was een ontwerptraject en presentatie van de studenten van de AKI ArtEZ Enschede.. Werkbericht voor Kijk op Kogerveld i.. m studenten AKI ArtEZ Enschede.. Visieboek Nieuwe Hollandse Waterlinie.. Visieboek Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie.. Het Visieboek Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie is gebaseerd op historische gegevens, achterhaald door speurwerk in archieven en op forten.. > download pdf.. Schuilkaart, Eindhoven.. Op deze kaart zijn de daadwerkelijk kortste wandelroutes tussen de informatiepunten van de Dutch Design Week 2009 weergegeven.. De routes lopen over een denkbeeldige hemelsbreed getrokken lijn van informatiepunt naar informatiepunt, dwars door de stad, langs spoorlijnen, industriegebieden en woonwijken van Eindhoven.. Op de routes zijn de plekken aangegeven waar de architectuur van de stad bescherming biedt.. Bezoekers van de Dutch Design Week kunnen deze plekken gebruiken als ze tijdens het lopen de behoefte hebben aan beschutting, de noodzaak voelen om te schuilen, of een rustplek zoeken.. Deze kaart is een poging om de stad op een andere wijze te ervaren.. Het is een uitnodiging om van de gebruikelijke routes af te wijken, en om de ruimtelijke kwaliteiten vanuit het gebruik te ervaren.. De basis van de kaart is de gebouwde omgeving: gevels, wanden, afscheidingen, overkappingen, luifels, nissen en onderdoorgangen.. De op de kaart aangeduide zitplekken kunnen bankjes zijn, maar ook lage muurtjes, trappen of verhogingen in de ondergrond.. De camera’s zijn niet toegevoegd vanwege de suggestie van veiligheid, maar omdat de controlerende werking de potentie van een plek inperkt.. Deze kaart komt voort uit de overtuiging dat er in een stad altijd ruimte moet zijn voor buitenregulier gebruik.. De registraties voor deze kaart zijn gemaakt op 28, 29 en 30 september 2009.. Aangezien de stad op een aantal plekken op de routes in ontwikkeling is, kan het zijn dat er sindsdien veranderingen hebben plaatsgevonden.. Jozua Zaagman.. Vergelijkend onderzoek naar fenomenen in de publieke ruimte van het dorp Calaf, de middelgrote stad Manresa en Barcelona(SP).. Doormiddel van lange wandelingen zijn fenomenen van de publieke ruimte in kaart gebracht en met elkaar vergeleken.. Dit heeft tevens geleid tot de publicatie Handwrittentexts Manresa/Calaf en de tentoonstelling BarriBarcelona en tijdens de expositie Trickers Tricked in het Van Abbe Museum Eindhoven.. Walked Lines.. Walking Lines, van Abbe Museum, Eindhoven.. Op het eerste gezicht lijkt.. Walked Lines.. onderdeel van de tentoonstelling.. Tricksters Tricked.. van het.. Van Abbe Museum.. Eindhoven, een verzameling witgekleurde A4 tjes met hier en daar wat lijnen en stipjes.. Als je beter kijkt zie je dat het plattegronden zijn, maar dan zonder straten en gebouwen.. De lijnen representeren de door de onderzoekers gelopen of gefietste routes en de stipjes staan voor bepaalde plekken, uiteenlopend van bordelen en illegale banken tot parken en bezienswaardigheden.. Door op deze manier uiteenlopende steden met elkaar te vergelijken, laten de ontwerpers zien hoe onze beleving van een stad van tevoren bepaald is.. Fietsen gebeurt op de daarvoor aangegeven paden, picknicken in de daarvoor aangelegde parken.. Alles is planmatig ingericht, waardoor de manier waarop je een stad bezoekt al helemaal is uitgestippeld zonder dat je daar enige invloed op hebt gehad.. (door.. Kim Hoefnagels.. ).. Tijdens de.. Dutch Design Week.. hebben we samen met.. Jacqueline Schoemaker.. en Maartje Dros een workshop en presentatie georganiseerd onder de titel.. What is Eindhoven?.. Waste Trace Plaee, Euregio Maas-Rijn (BE,NL,DU).. Inventarisatie van afvalcontainers en picknicksets op alle tankstations in de Euregio Maas-Rijn, getoont tijdens Kunsttour 2008 in Maastricht.. À propos d'une carte à faire.. À propos d'une carte à faire, Euregio Maas-Rijn (BE,NL,DU).. Alternatieve kaart van de Euregio Maas-Rijn door de onderzoeksgroep.. Traces of Autism.. (TOA).. TOA is een onderzoeksgroep actief in het Design Departement aan de.. Jan van Eyck Academie.. in Maastricht.. Zij inventariseerden, vaak op een zeer fysieke manier, de publieke ruimte van de Euregio Meuse-Rhine.. Dat resulteerde in een alternatieve kaart van de Euregio.. De kaart ‘A propos d’une carte à faire’ kwam tot stand aan de hand van een definitie de publieke ruimte, het boek ‘Oeuvres’ van Fernand Deligny, een tekst over de omschrijving en wettelijke context van de Euregio, kopieën van andere kaarten en lange auto-, fiets- en wandeltochten in de regio.. Tijdens de tentoonstelling.. PLACE@SPACE.. getoont.. Wim Cuyvers.. (BE), Maartje Dros (NL),.. Jayme Yen.. (US),.. (NL),.. (NL).. Contact.. MAARTJE DROS / ontwerp en onderzoek landschap en publieke ruimte.. Oostzijde 355 / 1508 EP Zaandam / info@maartjedros.. nl / +31(0)6 28 69 68 15.. Curriculum Vitae.. Maartje Dros.. (Texel, 1980) is afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven bij de afdeling Man and Public Space en heeft een onderzoeksperiode aan de Jan van Eyck Academy voltooid.. Naast haar studiowerkzaamheden als ontwerper en onderzoeker publieke ruimte geeft ze les op de afdeling Art en Crossmedia Design aan de Artez Enschede en maakt ze deel uit van kunstcommissie Bergen.. CV Maartje Dros.. Links.. DEZEEN City Dog Adventure.. DEZEEN Motel Out of the Blue..

  Original link path: /
  Open archive •  


  Archived pages: 1