www.archive-nl-2014.com » NL » T » TDPN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 51 . Archive date: 2014-10.

 • Title: TDPN - Home
  Descriptive info: .. social media.. Home.. Over ons.. Organisatie.. Visie, Missie en Waarden.. Vrijwilligers.. Partners.. Onze netwerken.. Activiteiten.. Borrels.. Workshops.. Seminars.. Agenda.. Lidmaatschap.. Lidmaatschap professionals.. Lidmaatschap studenten.. TDPN Pas.. Lidmaatschap formulier.. Foto's.. Contact.. Welkom bij TDP.. N.. Turkish Dutch Professionals Network is met meer dan 2500 deelnemers het grootste netwerk van  ...   BORREL - ROTTERDAM.. Bilderberg Parkhotel.. 26 april 2013.. 18:00 - 22:00.. Wordt lid van TDPN.. Studenten.. Young Professionals.. Doe mee,.. Denk mee.. Wees het verschil.. Jouw stem is belangrijk.. Create a.. free website.. Powered by.. Start your own free website.. A surprisingly easy drag & drop site creator.. Learn more..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Over ons - TDPN
  Descriptive info: Turkish Dutch Professionals Network (TDPN) is een netwerk van hoger opgeleide Turkse Nederlanders.. Dit netwerk is in 2008 opgericht met als doel een platform te creëren dat ondersteuning kan bieden in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van Turks Nederlandse professionals.. De huidige (arbeids)markt is veeleisend en zeer competitief.. Dit resulteert in een varia aan uitdagingen waarmee professionals dagelijks worden geconfronteerd.. TDPN organiseert haar activiteiten rondom deze uitdagingen en biedt professionals daarmee de juiste tools om de nodige competenties eigen te maken.. Wij zijn  ...   dat het beschikken over een kwalitatief goed netwerk onmisbaar is voor een professional.. Hierdoor hechten wij veel belang aan het verbinden van onze leden, met elkaar maar ook elkaars achterban.. Wij staan als netwerk midden in de samenleving.. Onze professionals zijn werkzaam in alle denkbare branches en sectoren.. Hierdoor zijn wij goed vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt maar ook in de maatschappij als geheel.. Dit geeft ons tevens de impuls om actief burgerschap te motiveren en als netwerk een bijdrage te leveren aan de samenleving..

  Original link path: /over-ons.html
  Open archive

 • Title: Organisatie - TDPN
  Descriptive info: Het ontstaan.. TDPN is op 10 december 2008 gestart als groep op Linkedin.. Nadat onze voorzitter van bestuur werd geattendeerd op de behoefte aan een netwerk van hoger opgeleide Turkse Nederlanders, heeft zij besloten een groepspagina te openen met als doelstelling 100 Turks Nederlandse Professionals te vinden die met gelijkgestemden willen netwerken.. Sinds de start is ons netwerk ieder jaar met gemiddeld 600 deelnemers gegroeid.. In verband met deze groei en ook de behoefte om het netwerk meer stabiliteit te bieden is op 29 oktober 2010 de gelijknamige stichting opgericht.. Vandaag bestaat ons netwerk uit meer dan 2500 deelnemers.. Dilek Bilbal (voorzitter).. Dagelijks bestuur.. TDPN  ...   onze voorzitter van bestuur worden brainstormsessies georganiseerd om het strategisch plan te ontwikkelen.. Vervolgens wordt de strategie door vrijwilligers verder uitgewerkt in plannen op tactisch en operationeel niveau.. De uitvoering van deze plannen wordt eveneens gezamenlijk in gang gezet.. TDPN gelooft in de kennis en kunde van haar netwerkers en maakt hierdoor dankbaar gebruik van de aanwezige skills van haar professionals.. Wij geloven tevens in verscheidenheid en vernieuwing.. Hierdoor zijn we altijd op zoek naar nieuwe mensen die ons willen verrijken met hun ideeën, energie en expertise.. Professionals die een bijdrage willen leveren kunnen zich.. hier.. opgeven voor een kennismakingsgesprek.. Ahmet Karateke (Secretaris / Penningmeester)..

  Original link path: /organisatie.html
  Open archive
 •  

 • Title: Visie, Missie en Waarden - TDPN
  Descriptive info: Visie.. Wij leven in een sterk vergrijzend land die tevens te kampen heeft met ontgroening.. Deze gegevens resulteren in een groeiende krapte op de arbeidsmarkt.. Hoewel de huidige economische crisis een temperend effect heeft, blijven de demografische gegevens een feit en zullen in de (nabije) toekomst serieuze knelpunten opleveren op verschillende vlakken in onze samenleving.. TDPN voorziet dat deze knelpunten naast de nodige zorgen ook de nodige kansen met zich mee zal brengen.. De generatie 'babyboom' zal de komende jaren met pensioen gaan waardoor veel significante arbeidsplaatsen vrij komen.. Wij zijn van mening dat een deel van deze posities vervuld kunnen worden door Turks Nederlandse professionals.. In een internationaliserende economie zal de inzet van biculturele professionals een noodzakelijk feit zijn voor menig organisatie.. In onze visie zullen steeds meer Turkse professionals significante posities bekleden binnen de verschillende sectoren van de arbeidsmarkt.. Door deel uit te maken en een bijdrage te leveren aan de verschillende delen van onze samenleving ontstaat een sterk verankerde groep die met beide benen in de maatschappij staat.. TDPN wil met al haar activiteiten een ondersteunende rol spelen in dit proces.. Missie.. Het is onze missie een kwalitatief netwerk te bieden van hoger opgeleide Turkse Nederlanders, die in al haar activiteiten een significante bijdrage wil leveren  ...   uit te voeren en aan te bieden die direct een bijdrage zullen leveren aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze netwerkers.. Waarden.. Onafhankelijk.. TDPN is op geen enkele wijze verbonden aan enige vorm religieuze stroming of politieke partij.. Wij zijn een onafhankelijk netwerk met duidelijke doelen.. Hoewel wij onafhankelijk zijn, staan wij tevens midden in de samenleving.. Een samenleving die bestaat uit verschillende (groepen van) mensen.. Wij zijn van mening dat partijen met verschillende optieken kunnen samenwerken mits een constructieve en transparante relatie onderhouden wordt.. Onze 'core business' is immers netwerken.. Ambitieus.. Het behalen van doelstellingen valt of staat met ambitie.. Wij als netwerkgroep hebben de ambitie om een significante positie in te nemen in onze maatschappij.. Om deze ambitie te behalen zullen wij onze netwerkers ondersteunen in het behalen van hun individuele ambities.. De groei van de individuen binnen ons netwerk draagt immers bij aan een sterk en verbonden netwerk.. Verantwoordelijk.. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de kwalitatieve en kwantitatieve groei van ons netwerk.. Door sociaal-maatschappelijke projecten te organiseren dragen wij tevens een steentje bij aan de 'ontwikkeling' van onze samenleving.. Wij verwachten van al onze netwerkers een actieve bijdrage te leveren aan deze projecten.. In onze optiek is groei en ontwikkeling een continu proces van geven en krijgen..

  Original link path: /visie-missie-en-waarden.html
  Open archive

 • Title: Vrijwilligers - TDPN
  Descriptive info: Onze vrijwilligers.. Dit netwerk heeft haar groei mede te danken aan de inzet en steun van vrijwilligers.. Ook jij kunt een bijdrage leveren aan de kwalitatieve en kwantitatieve groei van dit netwerk.. Bekijk hieronder de verschillende opties:.. Direct aanmelden als vrijwilliger.. Wil je een bijdrage leveren aan dit netwerk en je direct aanmelden als vrijwilliger, vul dan.. het aanmeldformulier voor vrijwilligers in.. Commissieleden.. Als commissielid draag je een actieve bijdrage aan de besturing en de organisatie van ons netwerk.. TDPN kent een aantal commissies die voor een groot deel onafhankelijk doch in samenspraak met elkaar onze strategie in uitvoering  ...   Hoewel het organiseren van dergelijke evenementen reguliere activiteiten zijn, is ieder evenement weer anders.. Netwerk bestuurders.. Als netwerkbestuurder organiseer je in een klein team alle activiteiten die gerelateerd zijn aan jouw branche.. Je organiseert sector of branchegerelateerde workshops en seminars.. Denktanks.. TDPN organiseert jaarlijks brainstormsessies.. Deze hebben dikwijls te maken met het schrijven of aanscherpen van het strategisch en/of tactisch plan.. Pro Deo.. Wil je niet deelnemen in één van de commissies of projecten dan kun je pro deo bijdragen aan dit netwerk.. Pro deo houdt simpel gezegd in dat je een éénmalige of reguliere bijdrage levert vanuit je vakgebied..

  Original link path: /vrijwilligers.html
  Open archive

 • Title: Partners - TDPN
  Original link path: /partners.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Onze netwerken - TDPN
  Descriptive info: Netwerken per sector.. TDPN is een netwerk met meer dan 2500 deelnemers.. Onze deelnemers zijn werkzaam binnen de verschillende branches en sectoren in de Nederlandse arbeidsmarkt.. Onze landelijke evenementen worden veelal bezocht door gemengd publiek.. Daarnaast bieden we tevens sectorale en branche gerichte netwerk mogelijkheden.. Via onderstaande linken komt u op de pagina's voor de specifieke netwerken per sector / branche.. B2B / B2C.. Energie Milieu.. Financiën.. I(C)T.. Juridisch.. Marketing, Communicatie Media.. Non-Profit.. Onderwijs..  ...   en young professionals.. Studenten en young professionals zijn als (bijna)starters op de arbeidsmarkt een doelgroep die we graag de beste start willen geven.. Zij zitten vaak met vragen en knelpunten waar menig professional in zijn/haar carriere mee te maken heeft gehad.. Wij helpen studenten en young professionals door hen te koppelen aan mentoren.. Ook bieden wij verschillende mogelijkheden om ervaring op te doen en te starten met het bouwen van een kwalitatief goed netwerk..

  Original link path: /onze-netwerken.html
  Open archive

 • Title: Activiteiten - TDPN
  Original link path: /activiteiten.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Borrels - TDPN
  Descriptive info: Netwerk Borrel.. Ieder kwartaal organiseert TDPN een netwerk borrel.. Deze borrels worden georganiseerd in Amsterdam en Rotterdam en hebben een open karakter.. Dit houdt in dat netwerkers de gelegenheid krijgen om introducees mee te brengen.. Ook niet-leden die zonder gezelschap van leden willen deelnemen aan dit evenement zijn welkom.. Zodoende kunnen niet-leden een beeld vormen over ons netwerk.. De borrels hebben een informele setting en veelal zonder agenda.. Het zakelijk karakter blijft echter behouden..  ...   zodoende je zakelijk netwerk verder uit te breiden.. Kijk op onze.. agenda.. voor meer informatie over de eerstvolgende borrel.. Sector Borrel.. TDPN kent verschillende deelnetwerken die zijn onderverdeeld in sectoren / branches waarin onze leden werkzaam zijn.. Binnen de eigen deelnetwerken worden eveneens borrels georganiseerd.. Deze borrels hebben vaak wel een agenda / thema welke gerelateerd is aan de ontwikkelingen binnen de branche.. Meer informatie over onze deelnetwerken kun je lezen via.. deze link..

  Original link path: /borrels.html
  Open archive

 • Title: Workshops - TDPN
  Descriptive info: Welke workshops wil jij volgen?.. Wij zijn nog zoekende naar de juiste workshops.. Wij hebben ondertussen contacten gelegd met professionele trainers en coaches die ons kunnen voorzien van kwalitatieve workshops en trainingen.. Echter, bij het maken van een keuze tussen de verschillende opties hebben we ervoor gekozen naar jullie mening te vragen.. We hebben een kleine enquête opgesteld en willen jullie vragen om deze in te vullen.. Zodra we voldoende reacties hebben gekregen zullen wij starten met het organiseren van de workshops van jullie keuze.. Geef je mening:.. Welke workshop zou je willen volgen?.. *.. Etiquette.. Effectief netwerken.. Effectief  ...   Rotterdam.. Utrecht.. Eindhoven.. Nijmegen.. Wat ben je bereid te betalen voor een workshop?.. 40 - 60 euro.. 60 - 80 euro.. 80 - 100.. Indienen.. Online cursussen.. Professionele vaardigheden.. Presenteren.. Onderhandelen.. Adviseren.. Leiding ontvangen.. Vergaderen.. Werkconferentie.. Gesprekstechnieken.. Telefoneren.. Verkopen.. Sociale vaardigheden.. Kunst van kritiek.. Overtuigen Beïnvloeden.. Small talk.. Agressie.. Conflicthantering.. Assertiviteit.. Omgaan met macht.. NEE zeggen.. Bijzondere mensen.. Lastige mensen.. Kantoorpolitiek.. Persoonlijke effectiviteit.. Timemanagement.. Creatief denken.. Burn-out voorkomen.. Rationele effectiviteit.. Angst overwinnen.. Licht denken.. Grip op je e-mail.. Management.. Introductie management.. Plannen / Organiseren.. Projectmanagement.. Verandermanagement.. Risico management.. Motiveren.. Delegeren.. Besluiten nemen.. Teambuilding.. Coaching.. aangeboden door www.. leren.. nl..

  Original link path: /workshops.html
  Open archive

 • Title: Seminars - TDPN
  Descriptive info: Naast borrels, themabijeenkomsten en workshop organiseert TDPN ook seminars.. Het onderwerp van de seminars is vaak gerelateerd aan gedeelde belangen van onze netwerkleden.. Zo hebben wij vorig jaar in het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije, in samenwerking met Turkije Instituut en ING, een seminar georganiseerd rondom het thema 'diversiteit op de arbeidsmarkt'.. Hieronder een verslag van dit evenement.. Barsten in het glazen plafond.. Op 27 april jl.. vond het seminar genaamd Barsten in het glazen plafond plaats in de Haagse Poort in Den Haag.. Dit evenement, dat betrekking had op de 400 jarige diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije, had Culturele Diversiteit als thema en werd georganiseerd door Turkish Dutch Professionals Network (TDPN), Turkije Instituut en ING.. De dag begon met een toespraak van de Turkse Consul- Generaal Togan Oral en een presentatie van onderzoeker Jaco Dagevos.. Vervolgens werd er een paneldiscussie gehouden tussen Ton Schoenmaeckers (VNO-NCW), Metin Köse (Manager Wealth ING Domestic Bank), Ruud Gal (Senior Director Innovation Strategy Philips Lighting) en Dilek Bilbal (Voorzitter TDPN).. Na de paneldiscussie die werd geleid door Paul Schnabel (directeur SCP), kon het publiek vragen stellen en werd een dialoog met elkaar aangegaan omtrent het thema.. Het verloop van het seminar.. Omstreeks 13.. 45 uur werd het seminar officieel gestart door Lily Sprangers, voorzitter van het Turkije Instituut.. Zij hield een welkomstwoord waarin zij kort terug ging in de tijd dat de eerste Turken als gastarbeiders naar Nederland kwamen.. Na het welkomstwoord, was het de beurt van de Turkse Consul- Generaal Togan Oral om de zaal toe te spreken.. Eerst ging hij in op de geschiedenis van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije.. De handelsband tussen deze twee landen was al vroeg in de geschiedenis ontstaan, vertelde Oral.. De Osmaanse minister Halil Pasa gaf financiële steun aan de Nederlandse ambassadeur in Istanbul omdat hij zich er toen al bewust van was dat de handelsbetrekkingen tussen deze twee landen tot ver in de toekomst zouden uitbreiden.. Verder sprak Oral over de klachten van sommige Turken in Nederland over discriminatie en een ongunstige positie op de arbeidsmarkt.. Volgens hem is de minder gunstige situatie waarmee sommige Turken te kampen hebben niet een kwestie die in de voeten geschoven zou moeten worden van de Nederlandse staat.. Togan benadrukte zijn mening dat geen enkele minderheid het makkelijk heeft in een vreemd land.. Volgens hem moet je als minderheid juist zelf het initiatief nemen en je recht weten te halen in plaats van te  ...   met de paneldiscussie.. De deelnemers spraken het publiek toe vanuit hun eigen optiek en ervaringen.. Zo deelde Ruud Gal zijn kennis over het begrip mind bucks waarmee het denken in hokjes wordt bedoeld, en vertelde Metin Köse over de relevantie van de Cross Cultural Diversity Vereniging binnen de ING.. Ton Schoenmaeckers deelde zijn mening dat diversiteitsbeleid in organisaties eigenlijk een kwestie van goed ondernemerschap is.. Volgens hem moet je bij culturele diversiteit verder kijken dan naar het topje van de ijsberg; het omvat veel meer dan alleen ras, leeftijd of geslacht.. Ook Dilek Bilbal kwam aan het woord en lichtte toe waarom TDPN dit seminar omtrent culturele diversiteit wilde organiseren.. Zij vertelde tevens dat een doelstelling van TDPN, onder meer het aanpakken van het imago- probleem van Turkse Nederlanders in Nederland is.. Na de discussie kregen de gasten de mogelijkheid hun vragen, ervaringen en meningen omtrent culturele diversiteit met de rest van de zaal te delen.. Zo werd door iemand van Turkse afkomst gezegd dat Turken in Nederland zelf het probleem op de banenmarkt moeten aanpakken door elkaar te helpen in plaats van te wachten dat problemen zichzelf oplossen.. Een andere gast deelde haar mening dat afkomst niet veel invloed heeft op je loopbaan, maar dat werkgevers eerder naar nevenactiviteiten op je CV kijken.. Een interessante vraag was hoe categorisatie aangepakt kan worden.. Hierop antwoordde Ruud Gal dat het plaatsen van mensen in hokjes niet alleen ten opzichte van minderheden wordt gedaan.. Volgens hem is in Nederland nog steeds een beetje sprake van verzuiling, en daar hoort categorisatie bij.. De dialoog met het publiek leidde uiteindelijk tot een paar interessante outputs.. Zo werd door Ruud Gal gezegd dat diversiteit heel erg nodig is in Nederland.. Jaco Dagevos deelde mee, dat allochtonen het probleem op de banenmarkt deels kunnen aanpakken door beter te netwerken en hun CV beter aan te vullen.. De eindconclusie van de dag was dat er inderdaad barsten in het glazen plafond zijn, maar ook dat culturele diversiteit nog steeds een kwestie is die niet achterwege gelaten mag worden.. Terugkijkend kan gezegd worden dat het een geslaagde bijeenkomst was waar veel informatie werd uitgewisseld.. Relevante vragen met betrekking tot culturele diversiteit kwamen aan bod en diverse invalshoeken van de panelleden en gasten werden ter sprake gebracht.. De dag werd afgesloten met een netwerkborrel waarbij alle gasten, onder het genot van een hapje en een drankje, de gelegenheid kregen om verder met elkaar in dialoog te gaan.. Verslaglegging: Gülsüm Yavuz..

  Original link path: /seminars.html
  Open archive •  


  Archived pages: 51