www.archive-nl-2014.com » NL » U » UTRECHTWONEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1020 . Archive date: 2014-10.

 • Title:
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Utrecht Wonen Laatste nieuws
  Descriptive info: Nieuws.. Vechtkrant.. Vraagbaak.. Links.. Ingezonden.. Deze site.. Zoeken.. Actueel.. Dossiers.. Archief Utrecht.. Overig archief.. Nieuwsbrief.. Utrecht Wonen Laatste nieuws.. Hulp bij herstructurering.. UtrechtWonen.. nl stopt ermee.. Dit zijn de laatste berichten:.. Onderzoekscommissie vraagt mening over subsidies gemeente.. Asbestvrij Liesbospark dichterbij voor buurtbewoners.. Bewoners willen meer regie over eigen buurt.. Energiebesparing Mitros.. Doe Mee Centrum wint Participatiepluim 2011.. Regionale oplossingen voor verhuur aan lage middeninkomens.. Warmtewet zet consumenten in de kou.. Home.. Utrecht Wonen - Voorpagina nieuws.. 30 december 2011.. Vanwege bezuinigingen gemeente Utrecht.. De subsidie voor de website UtrechtWonen.. nl is met ingang van 2012 beëindigd.. Er zullen dus geen artikelen meer geplaatst worden en er wordt geen nieuwsbrief meer verzonden.. Het besluit van de gemeente Utrecht betreft de brede subsidie aan Stade Advies voor stedelijke bewonersondersteuning, waar bijvoorbeeld ook de uitgave van de Vechtkrant, cursussen voor Utrechtse bewonersorganisaties en stedelijke bijeenkomsten voor bewonersorganisaties uit gefinancierd werden.. Redactie, 30 december 2011.. Geef uw mening over subsidies gemeente.. De Onderzoekscommissie Subsidies van de gemeenteraad nodigt inwoners en vertegenwoordigers van organisaties in Utrecht uit om hun mening te geven over gemeentelijke subsidies en het subsidiebeleid.. Mensen kunnen hun mening geven als ontvanger van een subsidie, maar men kan dit ook doen op basis van andere ervaringen met gemeentelijke subsidies.. Gemeente Utrecht, 16 december 2011.. Dossier:.. Ingezonden berichten.. Voor het gedeeltelijk met asbest vervuilde Liesbospark in Hoograven komt een intensief saneringsplan, zo heeft het college besloten.. Volgens de wet zou 'handpicking' als methode voor asbestsanering voldoende zijn.. Het college verkiest echter een grondigere methode met  ...   500 m2 aan zonnepanelen.. Voor Greenchoice betekent dit een aanzienlijke toevoeging aan haar productiecapaciteit voor groene stroom.. De gemeente Utrecht werkte mee aan het opstellen van de contracten en het AgentschapNL droeg bij met een subsidie.. Nieuwsbrief Utrecht Vernieuwt!, 8 december 2011.. Doe Mee Centrum de Gagel in Overvecht heeft de Participatiepluim 2011 gewonnen.. Het centrum dat in januari 2010 de deuren opende, is - zo blijkt uit een evaluatie onder gebruikers en samenwerkingspartners - een groot succes.. Bewoners organiseren zelf activiteiten, doen werkervaring op, nemen deel aan activiteiten of worden er begeleid.. Professionals geven aan dat bewoners zich hier vaak beter geholpen voelen dan bij andere loketten.. Nieuwsbrief Utrecht Vernieuwt!, 7 december 2011.. Oplossingen voor verhuur aan lage middeninkomens.. Eenderde van de corporaties hanteert meerdere inkomensklassen boven de 33.. 614 euro.. Zo houden ze ook rekening met huishoudens met een inkomen rond de 43.. 000 euro.. Woningcorporaties hebben inmiddels diverse manieren gevonden om op creatieve wijze óók de lage middeninkomens te blijven bedienen.. Een aantal voorbeelden.. Aedes, 7 december 2011.. Doelgroepen corporaties.. Foute aannames in de opzet van de nieuwe Warmtewet leiden tot onterechte kosten voor huishoudens met stadsverwarming.. Deze 600.. 000 huishoudens betalen nu al jaren minstens 100 euro per jaar te veel aan variabele kosten, ten gunste van warmteleveranciers.. Het huidige wetsvoorstel brengt hierin geen verandering, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Energievraagstukken van de Universiteit van Amsterdam en TNO in opdracht van de Woonbond en Vereniging Eigen Huis.. Woonbond, 6 december 2011.. |.. Print.. Colofon.. StadeAdvies..

  Original link path: /utrechtwonen_nl/5617f8e1341f24a16daa87b3014468f5.php
  Open archive

 • Title: Nummer 4 - Oktober 2011
  Descriptive info: Oktober 2011.. Algemeen.. Nummer 4 - Oktober 2011.. Langs de deuren gaan en vrienden worden.. Laatste nummer van de Vechtkrant.. Subsidie Vechtkrant stopt per 1 januari 2012.. Amen.. Je moet jongeren en bewoners naar elkaar toe spelen.. Afspraken participatie herstructurering eenvoudiger.. Utrechtse corporaties stellen zich terughoudend op.. Between Good and Evil.. Inhoud Vechtkrant Oktober.. Jaargang 2011 nr.. 4.. Tevens einde nieuwsportal Utrechtwonen.. nl.. De gemeente Utrecht stopt per 1 januari 2012 met de subsidie voor de Vechtkrant.. Dat betekent dat er geen geld meer is voor het schrijven van de artikelen, de vormgeving, het drukken en het verzenden van de krant.. De redactie van de Vechtkrant betreurt dit.. Ook de subsidie voor de website www.. utrechtwonen.. nl en voor de cursussen voor bewonersorganisaties houdt op te bestaan.. Vechtkrant, 17 oktober 2011.. In oktober behandelt de gemeenteraad de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en de corporaties.. Belangrijk voor bewoners zijn de nieuwe afspraken die - samen met bewonersplatform De Bundeling - zijn gemaakt over de participatie bij herstructurering.. Wat zijn de belangrijkste afspraken en wijzigingen? De Vechtkrant geeft een kort overzicht.. Vechtkrant, 15 oktober 2011.. Jongerenwerkers in Utrecht investeren in contacten met buurtbewoners.. Het jongerenwerk in Utrecht heeft niet alleen contacten met jongeren, maar vindt het ook logisch om contacten met bewoners te hebben.. Bewoners maken deel uit van de omgeving van jongeren en spelen hierin een rol.. In overlastsituaties verwachten bewoners soms veel van jongeren maar is het voor hen niet altijd makkelijk om een brug te bouwen naar bewoners.. Jongerenwerkers kunnen hierbij helpen.. En andersom kunnen zij bewoners ook inzicht geven in de leefwereld van jongeren.. Else Huisman van Wishing Well West uit Lombok:.. 'Langs de deuren gaan en  ...   wordt gemaakt door de konsulenten stadsvernieuwing van de SSWU.. Allebei de kranten zijn bedoeld voor buurt- en aktiekomitees.. Vechtkrant, 14 oktober 2011.. Column.. Na 29 jaar houdt de Vechtkrant op te bestaan.. Of dat erg is mag u zelf bepalen.. Maar dat nu ook de column stopt lijkt ons voor iedereen een zegen.. Niet in het minst voor de schrijver zelf.. Een columnist hoort controversiële meningen te verkondigen, mensen wakker te schudden dan wel verontwaardigde reacties uit te lokken.. Wij kunnen u melden dat in al die 29 (negenentwintig) jaren er 2 (twee) mensen de moeite hebben genomen om hun afschuw over het geschrevene kenbaar te maken.. Huurexplosie door 25 extra punten?.. Het huurbeleid van Minister Donner kan grote gevolgen hebben voor de huurders in Utrecht.. De maximale huur gaat tot 120 euro omhoog, op huurtoeslag gaat nog meer bezuinigd worden.. Huurders met een inkomen boven de 43.. 000 euro kunnen volgend jaar met een huurverhoging van 5% boven de inflatie geconfronteerd worden.. Tijdens het huurdebat dat De Bundeling organiseerde bleken de Utrechtse corporaties terughoudend om te willen gaan met de mogelijkheden voor extra hoge huren.. Kunst op straat.. Het beeld voor de Rechtbank op het Vrouwe Justitiaplein heet Between Good and Evil en is gemaakt door de Britse kunstenaar Nicholas Pope.. Het is een heel groot, vreemd gevormd rozig beeld.. Ik heb het er zelf nooit in gezien, maar het beeld verwijst naar een klassieke zuil en een menselijk been.. De vorm van de zuil is een afgeleid prototype van de gedraaide zuil van de tempel van Salomo.. Zo n pilaar verwijst in de hedendaagse kunst naar oneindigheid.. De roze kleur en vorm doen denken aan een menselijk been..

  Original link path: /utrechtwonen_nl/39002d9f8104cfa4b867b1a36fad90fd.php
  Open archive
 •  

 • Title: Herstructurering Utrecht
  Descriptive info: Herstructurering Utrecht.. Herstructurering Landelijk.. Groepswonen Ouderen.. Woning zoeken.. Huurzaken.. De wijken.. Projecten.. Vragen en antwoorden.. Afspraken overleg.. Algemeen Sociaal Plan.. Fasering proces.. Inbreng bij Nieuwbouw.. Organisatie Utrecht Vernieuwt.. Steun voor ondernemers in herstructureringswijken.. Inleiding.. Vraagbaak algemeen.. Veel gestelde vragen.. Dit is een selectie van veel gestelde vragen bij herstructurering.. Als uw vraag er niet bij staat laat het ons.. weten.. !.. Zie ook de pagina.. landelijk gestelde vragen en antwoorden.. Inhoud.. Wat houdt De Utrechtse Opgave in?.. Om welke complexen gaat het?.. Wie gaat dat allemaal betalen?.. Moet de corporatie de instemming van de huurders hebben?.. Welke afspraken zijn gemaakt over het overleg?.. (Protocol Overleg).. Welke rechten hebben de bewoners wat betreft herhuisvesting en vergoedingen?.. (Algemeen Sociaal Plan).. Wat als de corporatie zich niet houdt aan de afspraken?.. (Geschillencommissie DUO).. Hoe kunnen bewoners meepraten over toekomstige nieuwbouw?.. Bij De Utrechtse Opgave (DUO) hebben de gemeente en de Utrechtse woningcorporaties afgesproken om in 15 jaar (2000-2015) een ingrijpende vernieuwing van de Utrechtse wijken uit te voeren.. Het doel is volgens gemeente en corporaties meer keuzemogelijkheden aan Utrechters gaan geven op het gebied van wonen, en de kwaliteit van de bestaande woningen verbeteren.. Anderen hebben bij het horen van de naam DUO vooral beelden voor ogen van grootschalige sloopprojecten en goedkope huurwoningen, die plaats moeten maken voor dure koopwoningen.. Het programma voorziet in:.. sloop van 9.. 500 sociale huurwoningen in de bestaande stad, die vervangen worden door 3.. 000 nieuwe sociale huurwoningen en 6.. 000 koopwoningen in de vrije sector.. renovatie van 3.. 000 sociale huurwoningen.. bouw van 1.. 000 sociale koopwoningen op nieuwe locaties in de bestaande stad.. verkoop van 1.. 950 sociale huurwoningen.. De nieuwbouw in de Leidsche Rijn moet tegelijk oplopen met de herstructurering om de bewoners van de woningen die onder handen genomen worden voldoende mogelijkheden voor doorstroming en wooncarrière te kunnen bieden.. Sinds juni 2005 is de planning van DUO aangepast en de tweede fase van DUO nader ingevuld (DUO II of ook 'Utrecht vernieuwt' genaamd).. Welke woningcomplexen behoren tot het DUO II-programma? Waar staan die ruim 4500 woningen die aangepakt gaan worden? Het antwoord is te vinden  ...   (website gemeente).. De woningcorporatie neemt - na goed overleg met de huurders(organisatie) - uiteindelijk een besluit over in standhouden, renovatie of sloop van de woningen.. Het draagvlak onder de huurders voor zo'n besluit is wel van belang.. Volgens de DUO-afspraken is de herstructurering bedoeld om de woonsituatie van de huurders te verbeteren.. Door goed overleg met de zittende huurders en hun organisatie wordt een goede planontwikkeling en instemming van de bewoners met het uiteindelijke besluit nagestreefd.. Ook juridisch is het draagvlak van belang.. Wanneer tenminste 70% van de huurders het eens is met een besluit tot renovatie of sloop wordt dit besluit volgens de huurwetgeving redelijk geacht.. Bewoners die het niet met het besluit eens zijn zullen dit dan moeten aanvechten voor de rechter.. Wanneer minder dan 70% van de huurders instemt met het (voorgenomen) besluit van de corporatie, dan zal de corporatie naar de rechter moeten stappen en diens instemming moeten krijgen om zijn besluit te kunnen uitvoeren.. Overigens is er de nodige discussie of de juridische eis van 70% ook geldt bij sloop.. Volgens de gemeente Utrecht is dit niet het geval, al wordt volgens de DUO-afspraken bij een sloopbesluit wel instemming van een beduidende meerderheid nagestreefd.. Zie onder andere:.. 70 procent draagvlak geldt niet bij sloop.. (Gemeente Utrecht, 15 juni 2004).. Geschillen over de toepassing van het Stedelijk Protocol kunt u voorleggen aan de geschillencommissie.. Deze commissie neemt alleen een geschil in behandeling als u dit eerder schriftelijk heeft voorgelegd aan de andere partij en als de andere partij schriftelijk heeft laten weten het niet met u eens te zijn.. U heeft dan twee maanden om de geschillencommissie om een uitspraak te vragen.. Reageert de andere partij niet op uw brief, dan kunt u het geschil een maand (tot uiterlijk drie maanden) nadat u deze brief hebt geschreven voorleggen aan de geschillencommissie.. Is een geschil al aan een andere instantie voorgelegd (rechter, huurcommissie, arbitrage, mediation, etc.. ), dan neemt de geschillencommisie het geschil niet in behandeling.. Adres geschillencommissie: Postbus 24082.. 3502 MB Utrecht.. tel.. : 030 - 2826800.. stuw@stuw.. Zie ook het.. Reglement Geschillencommissie DUO.. (versie mei 2005)..

  Original link path: /utrechtwonen_nl/081dbef444e7d9ee531355c957d6dab6.php
  Open archive

 • Title: Utrechtse Links
  Descriptive info: Utrechtse Links.. Landelijke Links.. Wijken.. Organisaties.. Woningaanbieders.. Geschiedenis.. Natuur en Milieu.. Utrechtse links rubrieken.. Wijken en hun (bewoners)organisaties.. Algemeen.. Binnenstad.. Leidsche Rijn.. Noordoost.. Noordwest.. Oost.. Overvecht.. West.. Zuid.. Zuidwest.. Leefbaarheid.. Nieuwbouw.. Renovatie/herstructurering.. Woonomgeving.. Wijk- en buurtontwikkeling.. Bewonersorganisaties Stad Utrecht.. Huurdersorganisaties Provincie Utrecht (corporatie- en stedelijk niveau).. Utrechtse Media.. Welzijnsorganisaties.. Woningaanbieders regio Utrecht.. Regio Utrecht.. Geschiedenis van Utrecht.. Overig..

  Original link path: /utrechtwonen_nl/a4dcfec24c61c39b1352f8114b6dd6ea.php
  Open archive

 • Title: Ingezonden berichten
  Descriptive info: Formulier voor berichten.. Najaarsprogramma scholing Utrechtse bewonersorganisaties.. Duidelijkheid voor bewoners THEMA-dreven.. Utrecht laadt zich op voor de toekomst.. Huurexplosie voor huurders in schaarstegebieden.. Inkomensgrens rampzalig voor middeninkomens.. Utrecht praat met Utrecht over modellen gebied Westplein.. Plannen Rijnvliet bekend.. Corporaties en gemeente investeren fors in de stad.. Kabinet benadeelt werknemers en huurders.. Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar zonder Spoorlaan.. Ondanks crisis woningbouw Kanaleneiland gestart.. Stadsverwarming nog duurder door Warmtewet.. Houd Donner aan motie over inkomensgrens.. Huurteam Utrecht start spreekuur op de Uithof.. STOK wil meer huurders bereiken.. Nieuwe aanpak fietsparkeren.. Breed protest tegen bezuinigingen op huurtoeslag.. Met of zonder afspraak en online welkom!.. Nieuwbouwappartementen Kanaleneiland snel verhuurd.. Huurders dagen de Staat voor de rechter.. Actieve inbreng van bewoners bij (nieuw) groen in de wijk.. Harrie Bosch stopt als wethouder.. Nieuw Utrechts welzijnswerk flexibel en op maat.. Utrecht wil door met straatcoaches.. Meer parkeerruimte voor fietsers in binnenstad.. Antikraak gegroeid door kraakverbod.. Woonbond en HA zetten rechtszaak door.. Klimaatstraatfeest 4 komt eraan!.. Utrechtse kastanjebomen veel last van bloedingsziekte.. Geen woningsplitsing meer in sommige stadsdelen.. Huurders tegen verkoop huurwoningen.. Raad stemt in met samenwerkingsafspraken.. Europarlement wijst inkomensgrens sociale huur af.. Uitbreiding mobiele fietsenstallingen binnenstad.. De zon schijnt over de Dollard.. Portiekkids.. Voorlichtingsactie woninginbraak in Noordwest.. Bewonersorganisaties en andere organisaties die een bericht hebben dat voor de bezoekers van Utrecht Wonen.. nl interessant kan zijn, kunnen deze opsturen naar de.. webmaster.. De redactie plaatst ze als ingezonden bericht mits het inderdaad past in de opzet.. Bij berichten waarvan de inleiding eindigt met [reageren] kunt u als bezoeker van deze website uw reactie plaatsen.. In de maand december vindt in Noordwest een voorlichtingsactie woninginbraak plaats.. Deze voorlichtingsactie is een éxtra actie naast andere activiteiten op het gebied van preventie van woninginbraak door gemeente en politie.. Met als doel: bewoners bewust maken van het risico op inbraken en wijzen op de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om inbraak te voorkomen.. [reageren].. Gemeente Utrecht, 30 november 2011.. Europarlement verwijst inkomensgrens sociale huur naar prullenbak.. Het Europese Parlement heeft uitgesproken dat sociale huisvesting toegankelijk moet zijn voor alle lagen van de bevolking.. Daarmee zegt het Parlement feitelijk dat de Nederlandse inkomensgrens van 33.. 614 euro te restrictief is.. Tegelijkertijd sprak het parlement zijn grote bezorgdheid uit over het (oude) beleid van de Europese Commissie dat zegt dat sociale huurwoningen uitsluitend ten goede mogen komen aan kansarme personen of groepen.. Woonbond, 16 november, reactie, 25 november 2011.. In oktober hebben Mitros en Greechoice circa 1500 m2 aan zonnepanelen gelegd op de daken van de Dollarstraat en omgeving.. Deze panelen gaan rond de 85.. 000 KwH aan groene stroom per jaar opleveren.. Hiermee draagt ook Mitros een steentje bij aan een groenere samenleving.. Niet alleen kan Greenchoice nu meer groene stroom leveren.. Ook Mitros en de buurt hebben baat bij de zonnepanelen.. Mitros doet met dit project ervaring op met deze manier van energie opwekken.. Daarnaast ontvangt de bewonerscommissie elk jaar een bedrag van Greenchoice waarmee ze iets kunnen doen voor de buurt.. Mitros, 17 november 2011.. Ze zijn er weer: de portiekkids.. Een groep kinderen uit Kanaleneiland krijgt acht weken lang een lestraject dat hen opleidt tot buurtexperts.. Als ze voldoende weten over hoe je je buurt schoon, heel en veilig houdt, dan worden de mini-buurtbeheerders op 13 december gehuldigd.. Als ze voldoen aan alle criteria, krijgen ze een diploma, een pasje, een logboekje en een tenue en kunnen ze een voorbeeld zijn voor anderen uit de buurt.. Utrecht zet meer mobiele fietsenstallingen in.. Vanaf 12 november as.. staan de gratis bewaakte stallingen op drie locaties.. Op zaterdag op het Janskerkhof en van donderdag tot en met zaterdag en koopzondag op de Neude.. Op de Mariaplaats komt naast zaterdag - ook op koopzondag een stalling.. Gemeente Utrecht, 11 november 2011.. Het college wil het splitsen van woningen in sommige delen van de stad tegengaan.. Dit is onder andere naar aanleiding van toegenomen klachten uit de omgeving.. Het college stelt voor om de bestemmingsplannen in bepaalde delen van de stad aan te scherpen, waardoor splitsen niet meer mogelijk is.. Ook past het college het beleid rond de omzettings-vergunningen op een aantal punten aan en onderzoekt het de mogelijkheden om een keurmerk in te stellen voor kamerverhuur.. Gemeente Utrecht, 8 november 2011.. Ruim tweederde van de huurders is tegen grootschalige verkoop van huurwoningen door woningcorporaties.. Dit blijkt uit een peiling van de Woonbond onder zijn achterban van 1,5 miljoen leden.. De belangrijkste argumenten tegen die verkoop zijn het behoud van een brede sociale huursector en van voldoende betaalbare huurwoningen.. Slechts iets meer dan 20 procent is voor het stimuleren van verkoop van huurwoningen.. Woonbond, 7 november 2011.. Deal corporaties en gemeente.. De gemeenteraad begon zijn vergadering van donderdag 3 november met het vaststellen van het raadsvoorstel 'Bouwen aan de stad: Utrechtse samenwerkingsafspraken corporaties 2011-2015'.. De vier prioriteiten bij deze afspraken waren woningproductie, krachtwijken verbeteren, investeren in duurzaamheid en de participatie bevorderen.. Gemeente Utrecht, 4 november 2011.. Het gaat niet goed met de kastanjebomen in Utrecht.. Meer dan de helft van alle kastanjebomen lijdt aan de ongeneeslijke kastanjebloedingsziekte, de ziekte die sinds 2004 in Nederland voorkomt.. Dat blijkt uit een monitoringsronde van de gemeentelijk boomtechnisch adviseurs.. Ten opzichte van drie jaar geleden zijn meer bomen aangetast en is de aantasting verergerd.. Ook gaan de aangetaste bomen sneller dood.. Gemeente Utrecht, 24 oktober 2011.. Ook dit najaar, op 11-11-2011, de Dag van de Duurzaamheid, start er weer een nieuwe ronde van het Klimaatstraatfeest Afgelopen jaar gingen ruim 5000 straten in deze landelijke competitie met elkaar de strijd aan om de meeste energiebesparing.. Uit Utrecht eindigde de Johan de Meesterstraat als hoogste deelnemer op positie 89.. De organisatie hoopt dit jaar op nog meer deelnemers.. HIER Klimaatcampagne, 21 oktober 2011.. Verhoging maximumhuren juridisch aangevochten.. Woonbond en HA zetten rechtszaak over maximumhuren door.. De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben het kort geding tegen de staat verloren, maar geven zich nog niet gewonnen.. 'De uitspraak is vanzelfsprekend teleurstellend.. Wij hadden graag gezien dat de maatregel van Donner met terugwerkende kracht van tafel was gehaald.. Nu mogen verhuurders de huren in gemeenten met woningnood fors verhogen, wat ze ook daadwerkelijk zullen doen.. ' Een bodemprocedure moet duidelijk maken of minister Donner de maximumhuren had mogen verhogen.. Woonbond, 20 oktober  ...   Bijvoorbeeld: huurders die actief willen worden in het bestuur, of het leuk vinden om de communicatie via de nieuwe media te versterken, of voor korte tijd deelnemen aan een werkgroep.. Dat is voor jou dé kans om invloed uit te oefenen op het beleid van woningcorporatie Bo-Ex wat betreft huurdersbelangen.. STOK, 14 september 2011.. Het Huurteam Utrecht is gestart met een spreekuur op de Uithof.. Het leek erop dat het Huurteam Utrecht (tijdelijk) stil zou komen te liggen.. De gemeenteraad heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het Huurteam Utrecht een doorstart kon maken.. Inmiddels is het Huurteam Utrecht weer op volle sterkte.. Kamerbewoners kunnen dinsdag, woensdag en donderdag binnenlopen bij het spreekuur tussen 13.. 00 en 17.. Het spreekuur vindt plaats op de Uithof, Heidelberglaan 11, Utrecht.. Huurteam Utrecht, 12 september 2011.. Oproep aan de Tweede Kamer.. De Woonbond wil dat de Tweede Kamer minister Donner (BZK) houdt aan de uitvoering van de motie Van Raak/Karabulut.. Daarin zegt de Kamer dat Donner naar Brussel moet om een hogere inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen te bewerkstelligen.. Woonbond, 7 september 2011.. Stade Advies biedt bewonersorganisaties steun bij overleg met corporatie of gemeente over vernieuwing van hun wijk of complex.. In Utrecht kunnen wij zelfs een gratis kortlopend adviestraject aanbieden voor situaties waarin het vernieuwen van hun wijk of complex leidt tot problemen, en men niet goed meer weet hoe die opgelost kunnen worden.. Ook corporaties kunnen van deze ondersteuning gebruik maken.. Stade Advies, 1 september 2011.. Honderdduizenden huishoudens gaan 50 tot 150 euro per jaar meer betalen voor stadsverwarming als gevolg van de nieuwe Warmtewet.. Op deze manier vinden de Woonbond en Vereniging Eigen Huis de wet onaanvaardbaar.. Groot is de verbazing van Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Woonbond dan ook, nu blijkt dat de nieuwe wetgeving de consument op hogere kosten jaagt.. Woonbond, 19 augustus 2011.. Het college van Utrecht wil regionaal verkeer en verkeer van Leidsche Rijn naar het noordwestelijke deel van de bestaande stad stimuleren een route via de Ring Utrecht te nemen.. Hierdoor vermindert de autodruk in Utrecht West en is door betere benutting van de huidige infrastructuur de aanleg van een nieuwe verbindingsweg (Spoorlaan) overbodig.. Daarnaast geeft het college meer ruimte aan fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.. Voor de auto is minder plaats in de openbare ruimte.. Gemeente Utrecht, 6 juli 2011.. Provincie geeft laatste zetje.. Appartementencomplex De nieuwe wereld in Kanaleneiland kreeg te maken met tegenvallende verkoop door onder andere de financiële crisis.. Deze onzekere situatie vormde een struikelblok om met de bouw te starten.. Dankzij de samenwerking van de gemeente Utrecht, corporaties Mitros en Portaal en de provincie Utrecht is de bouw nu toch in volle gang.. Provincie Utrecht, 4 juli 2011.. Verlagen overdrachtsbelasting.. De FNV en de Nederlandse Woonbond vinden het onterecht dat het kabinet werknemers en huurders wil laten betalen voor het verlagen van de overdrachtsbelasting.. Terwijl het kabinet fors bezuinigt op allerlei terreinen, krijgt een groep mensen, namelijk huizenkopers, een cadeau.. De rekening wordt betaald door mensen die nu gebruik maken van spaarloon.. Bovendien zullen de banken ongetwijfeld de bankenbelasting doorberekenen aan hun klanten, dus alle Nederlanders.. Woonbond, 1 juli 2011.. De komende vier jaar worden er 6.. 000 nieuwe woningen gerealiseerd en 7.. 000 woningen gerenoveerd.. Van de bestaande woningen worden 18.. 300 bovendien energiezuiniger gemaakt.. In de krachtwijken wordt 15 miljoen geinvesteerd.. Dit en meer staat in de nieuwe samenwerkingsafspraken die de gemeente Utrecht samen met de woningcorporaties Mitros, Portaal, Bo-Ex, Groenrand Wonen en SSH hebben opgesteld voor de periode 2011 tot en met 2015.. Gemeente Utrecht, 30 juni 2011.. Betrokken bewoners gebundeld in de 'Ontwikkelgroep Lombok Centraal'- en de gemeente Utrecht hebben de afgelopen maanden samen gewerkt aan de toekomst van het gebied rondom het huidige Westplein.. Dit heeft een ontwikkelvisie voor dit gebied opgeleverd.. Het college heeft deze visie vandaag vrijgegeven voor consultatie.. De belangrijkste uitgangspunten zijn een betere aansluiting van Lombok op de binnenstad en het sterk verminderen van de huidige verkeersbarrière voor fietsers en voetgangers.. Gemeente Utrecht, 23 juni 2011.. Sociale huurwoningen.. Inkomensgrens sociale huurwoningen rampzalig voor middeninkomens.. De inkomensgrens voor sociale huurwoningen moet omhoog naar 38.. Door de huidige grens van 33.. 614 euro is het voor middeninkomens ondoenlijk een betaalbare woning te vinden.. Voor meerpersoonshuishoudens en in het bijzonder voor huishoudens met opgroeiende kinderen is een generieke verhoging naar 38.. 000 euro zelfs niet voldoende.. Voor meerpersoonshuishoudens moet de grens naar 43.. 000 euro en voor gezinnen met kinderen naar 48.. Woonbond, 16 juni 2011.. Wethouder Frits Lintmeijer heeft vandaag de eerste zeven openbare oplaadpunten in Utrecht voor elektrische voertuigen officieel in gebruik genomen.. De gemeente wil eind 2012 maximaal 200 oplaadpunten plaatsen in de openbare ruimte en op bedrijfsterreinen, zodat bezoekers en bewoners van Utrecht voldoende mogelijkheden hebben om hun auto te parkeren en op te laden.. Ook met deze stimulans zet Utrecht in op stiller en schoner vervoer in de stad: op de fiets, met het OV, door schoon goederenvervoer en elektrische auto's.. Gemeente Utrecht, 15 juni 2011.. De Nederlandse Woonbond voorziet grote problemen als het kabinet de maximumhuren in schaarstegebieden met maximaal 123 euro per maand verhoogt.. Minister Donner kondigde vandaag aan de maximumhuren in een tiental regio s met maximaal 25 woningwaarderingspunten op te trekken.. Door deze maatregel dreigt alsnog de huurexplosie, waarvoor de Woonbond waarschuwde op grond van de eerdere plannen om de maximumhuren te verhogen.. Woonbond, 15 juni 2011.. In de nieuwe woonwijk Rijnvliet (Leidsche Rijn) komen vanaf 2014 ruim 1000 woningen en een basisschool.. Rijnvliet krijgt een duidelijk eigen karakter met een grote waterloop - De Vliet - die de Rijksstraatweg met de Strijkviertelplas verbindt.. Hierdoor ontstaan vier kleinschalige buurtjes.. De wijk kenmerkt zich door diverse architectuur met individueel herkenbare woningen.. Gemeente Utrecht, 14 juni 2011.. Gebiedsplan De Gagel Overvecht.. Duidelijkheid voor bewoners THEMA-dreven in De Gagel (Overvecht).. De zes tien-hoog flats aan de Tigris-, Haifa-, St.. Eustatius-, St.. Maarten- en Ankaradreef in Overvecht worden allemaal gerenoveerd en het openbaar gebied wordt grondig aangepakt.. Dat hebben de gemeente Utrecht en de corporaties Mitros en Portaal in overleg met de bewonerscommissies besloten.. Resultaat is een betere uitstraling van de gebouwen, opgeknapte woningen en een aantrekkelijkere inrichting van de openbare ruimte.. Gemeente Utrecht, Mitros, Portaal, Samensterk, Marank, 9 juni 2011..

  Original link path: /utrechtwonen_nl/c90cfd08981cc03b4572a7ffbc7c7419.php
  Open archive

 • Title: Colofon
  Descriptive info: Sitemap.. Waardering.. De portal Utre.. cht Wonen.. nl biedt veel informatie over wonen en leefbaarheid in Utrecht en landelijke ontwikkelingen die daarvoor van belang zijn.. Het doel is om met name voor bewoners(organisaties) zo veel mogelijk relevante informatie uit allerlei bladen, publicaties en websites makkelijk toegankelijk maken.. Het is een initiatief.. Stade Advies.. , in opdracht van de gemeente Utrecht.. Met ingang van 2012 zijn vanwege het vervallen van de gemeentelijke subsidie de werkzaamheden voor UtrechtWonen.. nl gestopt.. De informatie op deze website wordt sindsdien niet meer bijgewerkt en raakt dus steeds meer verouderd.. Voorlopig kan de website als naslag worden gebruikt door mensen die geïnteresseerd zijn in (de geschiedenis van burgerparticipatie rond) wonen en leefbaarheid in Utrecht, maar Stade Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verouderde informatie.. Dank  ...   doelstelling en financiering had en eind 2011 ook is opgeheven.. Webmaster.. Utrecht Wonen was ontwikkeld door.. Jaap van der Veen.. , die ook de redactie van de website verzorgde.. Stade Advies is een landelijk opererend adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling dat op een breed vlak een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van samenleven.. Stade Advies onderscheidt zich door grote veldkennis, realistische adviezen en betrokken adviseurs.. De aanpak is deskundig, klantgericht en professioneel.. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:.. www.. stade-advies.. Stade Advies BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch zenden van berichten.. Stade Advies BV.. accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages..

  Original link path: /utrechtwonen_nl/3051a92094985e1dc2ea935a84603631.php
  Open archive

 • Title: Zoek
  Descriptive info: Zoek.. Zoek pagina..

  Original link path: /utrechtwonen_nl/2f83f7d677e31a21feef62683a41bcd6.php
  Open archive

 • Title: Actuele Dossiers
  Descriptive info: Actuele Dossiers.. Veiligheid.. Integrale wijkontwikkeling.. Wonen, zorg en welzijn.. Utrecht Vernieuwt!.. Sociale samenhang.. Energiebesparing.. Wijkenaanpak Landelijk.. Huurbeleid.. Artikelen van deze website over belangrijke thema s worden verzameld in dossiers.. Doelgroepen woningcorporaties.. Volgens de nieuwe richtlijn die de minister van Volkshuisvesting met de Europese commissie is overeengekomen, moeten woningcorporaties met ingang van 2011 hun vrijkomende sociale huurwoningen voor 90% toewijzen aan mensen met een inkomen van maximaal 33.. Maar wat zijn de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld voor de mensen met een middeninkomen die een andere woning zoeken, de segregatie in de wijken met veel sociale huurwoningen, en de bestaansbasis van de woningcorporaties?.. Energiebesparing in woningen.. Energiebesparing is hot.. Het rijk wil in het kader van de klimaatbeheersing energiebesparing in woningen bevorderen.. Bovendien is het een effectieve manier om de kredietcrisis te bestrijden.. In 2008 hebben de woningcorporaties voor hun woningen een energielabel laten opstellen.. Nu is het tijd voor een plan van aanpak voor verdere energiebesparing in hun woningbezit.. De bewoners hebben een eigen verantwoordelijkheid om energie te besparen.. Hoe kan je meer energie in je woning besparen?.. Na een tijd van inflatievolgend huurbeleid tijdens het kabinet Balkenende-Bos is de politieke discussie over het huurbeleid weer volop losgebarsten.. Het kabinet Rutte-Verhagen heeft besloten dat de huur die aan een nieuwe huurder gevraagd mag worden in gespannen woningmarktgebieden met maximaal 120 euro wordt verhoogd.. Verder mag voor huurders met een inkomen boven de 43.. 000 euro de jaarlijkse huurverhoging tot 5% boven de inflatie worden.. De manier waarop deze laatste maatregel gerealiseerd kan worden is nog onduidelijk.. Sociale samenhang heeft te maken met contacten tussen de bewoners en de kwaliteit van samenleven.. Meer contact kan leiden tot meer betrokkenheid bij elkaar en inzet voor instandhouding en verbetering van de woonomgeving.. Hoe kunnen bewoners(organisaties) en instellingen succesvol samenwerken om de sociale samenhang in hun wijk te versterken?.. Integrale aanpak wijkontwikkeling.. In de herstructurering moeten fysieke, sociale en economische verbetering integraal worden aangepakt.. Corporaties en gemeentelijke diensten willen en moeten meer wijkgericht werken.. Wat betekent dat voor de mogelijkheden voor bewoners om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van hun wijk?.. Utrecht  ...   wonen.. Dit biedt verschillende voordelen ten opzichte van alleen wonen: zij kunnen makkelijker een beroep doen op de buren, het biedt gezelligheid en veiligheid.. Deze wens geldt met name voor migrantenouderen.. Groepswonen van ouderen maakt deel uit van het beleid in de gemeente Utrecht.. De gemeente Utrecht en de woningcorporaties zoeken samen naar locaties om dergelijke woongroepen te realiseren.. Ouderen en anderen met behoefte aan zorg moeten (langer) zelfstandig thuis kunnen wonen.. Om dat mogelijk te maken moet de zorg die ze dan eventueel nodig hebben aan huis of binnen een bereikbare afstand geboden worden.. Ook zal de woning zelf soms moeten worden aangepast.. In het kader van de wet WMO moet er meer maatwerk komen en de keuzevrijheid voor de burger toenemen.. Dossierarchief.. Als de dossiers te omvangrijk worden, worden de oudere artikelen verplaatst naar het dossierarchief en onder de dossiernaam per kalenderjaar opgeslagen.. Dossiers over thema s die niet actueel meer zijn worden in hun geheel naar het dossierarchief verplaatst.. Dit betreft de volgende thema s:.. Woningbouw en kredietcrisis.. Het was in Utrecht al erg moeilijk om aan een woning te komen, en daar is de kredietcrisis nog eens bij gekomen.. De wachttijden voor huurwoningen lopen op, de productie van nieuwe woningen stagneert en de markt voor koopwoningen stagneert.. Corporaties en andere betrokkenen bij de bouw hebben het rijk gevraagd belemmeringen weg te nemen om een bijdrage te kunnen leveren aan het inlopen van het woningtekort, energiebesparing en tegengaan van de economische teruggang.. Bewonersorganisaties.. Zijn bewonersorganisaties nog van deze tijd? Ze zijn er in ieder geval in alle soorten en maten.. In een reeks artikelen gaat de Vechtkrant op bezoek bij verschillende bewonersorganisaties.. Hoe functioneren ze en wat houdt hen bezig?.. Corporaties en leefbaarheid.. Corporaties hebben een belangrijke taak op het gebied van leefbaarheid.. Hoe pakken zij dit op, welke activiteiten worden ondernomen? Wat zijn de verantwoordelijkheden van corporaties enerzijds, en gemeente, welzijnsinstellingen en bewoners anderzijds?.. Woningverdeling.. Het systeem van woningtoewijzing staat ter discussie.. Moeten de eisen wat betreft inkomen en huishoudengrootte vervallen? Is spreiding van kansarmen gewenst? Gaan gemeente en corporaties voortaan op slaagkansen sturen?..

  Original link path: /utrechtwonen_nl/6725286ebb4e51b2cd7023e45ba0f0d2.php
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /utrechtwonen_nl/cb65d6d8a81bd8ef4b5a3374ec4246e4.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Original link path: /utrechtwonen_nl/54dd8b7604813819873147ae5e00e849.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 1020