www.archive-nl-2014.com » NL » V » VEILIGHEIDSMONITOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 164 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Veiligheidsmonitor
  Descriptive info: .. Direct naar.. Hoofdmenu.. /.. Zoekveld.. De Veiligheidsmonitor.. De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.. De VM wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie.. Op deze site vindt u informatie over hoe u als gemeente kunt deelnemen en over de uitvoering van het onderzoek.. Lees meer over de Veiligheidsmonitor.. Over bureau Veiligheidsmonitor.. Voor de coördinatie van de VM is een uitvoeringsorganisatie opgericht: bureau Veiligheidsmonitor (bVm).. Lees verder.. Veiligheidsmonitor nieuws.. Veiligheidsmonitor 2014 van start!..  ...   komende weken gezamenlijk bijna 225.. 000 personen uitnodigen om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen.. Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit?.. Landelijke publicatie Veiligheidsmonitor 2013.. Veiligheid in de stad, een tussenstand.. Gebruikers Veiligheidsmonitor.. Alles in: Veiligheidsmonitor nieuws.. Resultaten: VM uitgelicht.. Uitgelicht.. Quick links.. Algemene werkwijze.. Deelname aan de VM.. Blijf op de hoogte.. Home.. Veiligheidsmonitor.. Werkwijze.. Deelname.. Publicaties.. Zoeken in de website:.. Zoeken.. Vul hier uw zoekterm in….. In het deel van de site.. website.. Ondersteunende navigatie.. Contact.. |.. Abonneren.. Sitemap.. 2014 Platform31.. Privacy.. Disclaimer..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Veiligheidsmonitor - Over de Veiligheidsmonitor
  Descriptive info: /.. Veiligheidsmoni.. Over de Veiligh.. Over de Veiligheidsmonitor.. De Veiligheidsmonitor: een gezaghebbend instrument.. Ook wordt er aandacht.. besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid.. Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken worden met de VM op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.. De VM is dan ook een belangrijk hulpmiddel voor alle bestuurslagen bij het optimaliseren van het veiligheidsbeleid.. Uitvoering VM op landelijk en lokaal niveau.. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks 65.. 000 enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en I O Research.. Politiekorpsen die verder willen inzoomen binnen de regio en individuele gemeenten kunnen zich aansluiten bij de VM (deelnemers).. Deelnemers aan de VM kopen enquêtes in bij I O Research voor een vast bedrag per enquête, bovenp de  ...   van leefbaarheid en veiligheid aan bod komen.. Daarnaast kunnen deelnemers aan de VM gebruik maken van de vrije ruimte van de vragenlijst om eigen vragen over leefbaarheid en/of veiligheid toe te voegen.. Op deze manier kunnen deelnemers de VM optimaal inzetten naar de eigen behoefte.. Dataverwerking en database.. Waarneming en verwerking van de data vinden plaats volgens één gestandaardiseerde methode.. Deelnemers krijgen de beschikking over de eigen microdata.. Ook krijgen zij toegang tot een online database waarmee de eigen gegevens nader kunnen worden geanalyseerd.. Met deze database kunnen de resultaten ook vergeleken worden met die van andere deelnemers en over de tijd vergeleken worden.. Bureau Veiligheidsmonitor.. Voor de begeleiding en coördinatie van de uitvoering op landelijk en lokaal niveau is een uitvoeringsorgaan opgericht: bureau Veiligheidsmonitor (bVm).. BVm coördineert het onderzoek.. Daarnaast ondersteunt bVm de deelnemers en uitvoerder op organisatorisch en uitvoeringstechnisch terrein.. 30 jun 2010.. Doel.. Totstandkoming.. Organisatiestructuur.. Deelname in stappen.. Veiligheidsmonitor nieuws..

  Original link path: /Veiligheidsmonitor/Over_de_Veiligheidsmonitor
  Open archive

 • Title: Veiligheidsmonitor - Vraag & Antwoord
  Descriptive info: Vraag Antwoor.. Vraag Antwoord.. Vul uw gegevens en vraag in.. Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.. *.. Aanhef.. Dhr.. Mevr.. Selecteer hier uw gewenste aanhef.. Voorletters.. Vul hier uw voorletter(s) in.. Tussenvoegsels.. Vul hier uw tussenvoegsel(s) in.. Achternaam.. Vul hier uw achternaam in.. E-mailadres.. Vul hier  ...   naar u kunnen sturen.. Stel hier uw vraag.. Informatiebulletin.. Ik wil graag het informatiebulletin van bureau Veiligheidsmonitor ontvangen.. Geef hier aan of u het informatiebulletin van de Veiligheidsmonitor wilt ontvangen.. Het informatiebulletin van bureau Veiligheidsmonitor verschijnt twee keer per jaar.. Over de IVm.. Totstandkoming van de IVm..

  Original link path: /Veiligheidsmonitor/Vraag_Antwoord:193785
  Open archive
 •  

 • Title: Veiligheidsmonitor - Bureau Veiligheidsmonitor
  Descriptive info: Bureau Veilighe.. Bureau Veiligheidsmonitor: begeleiding van de VM.. Voor de coördinatie en de begeleiding van de uitvoering van de VM is een uitvoeringsorganisatie opgericht: bureau Veiligheidsmonitor (bVm).. BVm ondersteunt deelnemers die mee wensen te doen aan de VM op organisatorisch en uitvoeringstechnisch terrein.. Hiertoe werkt bVm nauw samen met enerzijds het CBS en anderzijds de uitvoerder van het veldwerk, I O Research.. BVm houdt  ...   veldwerk.. Onderhoud en bewaken van het instrument VM (vragenlijst, methodologie en handboek).. Afstemming tussen het CBS, I O Research en de deelnemers.. Verzorging van de communicatie naar de deelnemers.. Beheer van de online databank.. Daarnaast voert het hoofd bVm het secretariaat van de Adviesgroep VM en de Raad voor de Veiligheidsmonitor.. BVm is sinds zijn oprichting ondergebracht bij Platform31 (voorheen Nicis Institute).. 25 okt 2010..

  Original link path: /Veiligheidsmonitor/Bureau_Veiligheidsmonitor
  Open archive

 • Title: Veiligheidsmonitor - Veiligheidsmonitor 2014 van start!
  Descriptive info: Dit jaar hebben 27 gemeenten zich aangesloten bij de reguliere landelijke Veiligheidsmonitor.. Een gebruikelijk aantal voor de even jaren (de meeste gemeenten sluiten één keer per twee jaar in de oneven jaren aan).. De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden in maart 2015 verwacht.. 07 aug 2014.. Zie ook.. Deelnemende gemeenten.. Heeft u een brief ontvangen?.. IVm uitgelicht.. Rapportages.. Archief nieuwsbrief..

  Original link path: /Publicaties/Veiligheidsmonitor_nieuws/Veiligheidsmonitor_2014_van_start
  Open archive

 • Title: Veiligheidsmonitor - Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit?
  Descriptive info: Aanpak jeugdove.. De aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast staat al jaren op de landelijke en lokale politieke agenda.. Het terugdringen van jeugdoverlast heeft dan ook voor meerdere partijen, overheid, gemeente en politie, prioriteit.. Maar hoe groot zijn de problemen nu eigenlijk?.. Wordt jeugdoverlast door de burger als een groot probleem ervaren? En vindt de burger ook dat aan het tegengaan van jeugdoverlast prioriteit moet worden gegeven? Met behulp van de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2013 geven Razia Ghauharali (Bureau  ...   rondhangende jongeren betekent niet per definitie dat er ook veel overlast wordt ervaren van deze rondhangende jongeren.. Vooral jongeren geven aan veel overlast te ervaren van rondhangende jongeren.. Niet-westerse autochtonen geven vaker dan autochtonen aan veel overlast te ervaren van rondhangende jongeren.. De aanpak van verkeersoverlast en rommel op straat in de eigen woonbuurt wordt door de burger vaker als prioriteit bestempeld dan de aanpak van jeugdoverlast in de eigen buurt.. Lees.. hier.. het volledige artikel.. 29 apr 2014..

  Original link path: /Publicaties/Veiligheidsmonitor_nieuws/Aanpak_jeugdoverlast_terecht_een_topprioriteit
  Open archive

 • Title: Veiligheidsmonitor - Landelijke publicatie Veiligheidsmonitor 2013
  Descriptive info: Landelijke publ.. De Nederlandse bevolking beoordeelt de leefbaarheid in de buurt met het rapportcijfer 7,4 en de veiligheid in de buurt met het rapportcijfer 7,1.. Slachtofferschap van vandalisme is in 2013 licht gedaald, slachtofferschap van cybercrime is in 2013 licht gestegen.. Dit zijn enkele resultaten van de Veiligheidsmonitor 2013, dat afgelopen maandag is gepubliceerd.. In 2013 is de Veiligheidsmonitor voor de zesde keer op rij uitgevoerd.. Naast het reguliere landelijke deel, hebben 151 gemeenten zich aangesloten bij de VM2013 door middel van het inkopen van (extra) enquêtes.. In totaal hebben ruim 145.. 000 Nederlanders van 15 jaar of ouder de enquête ingevuld.. Op basis van deze enquêtegegevens is  ...   en de districten van de Nationale Politie weergegeven.. Nieuw dit jaar is dat er een separaat hoofdstuk is opgenomen met uitkomsten voor de gemeenten met meer dan 70.. 000 inwoners (de 70.. 000+ gemeenten).. In dit hoofdstuk zijn voor een aantal gemeentelijk relevante thema's de resultaten opgenomen in een viertal groepen, namelijk voor de G4, de G32, de overige 70.. 000+ gemeenten en de 70.. 000+ gemeenten in totaal.. Een tweede noviteit is dat de publicatie wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin verdiepende analyses van een aantal specifieke thema's zijn opgenomen.. De publicatie Veiligheidsmonitor 2013 is.. te vinden en op de website van het.. CBS.. 04 mrt 2014..

  Original link path: /Publicaties/Veiligheidsmonitor_nieuws/Landelijke_publicatie_Veiligheidsmonitor_2013
  Open archive

 • Title: Veiligheidsmonitor - Veiligheid in de stad, een tussenstand
  Descriptive info: Veiligheid in d.. Een effectief veiligheidsbeleid kan niet zonder informatie.. Het op basis van de onderbuik van de samenleving opbouwen van een veiligheidsbeleid leidt tot onjuiste prioriteiten en tot een verspilling van schaarse capaciteit.. Voor een gedegen analyse zijn drie bronnen van belang: de ‘harde’ aangiftecijfers uit de politieregistraties, de praktijkervaring van de professionals op straat én de ervaringen van de burger (de zogenaamde subjectieve veiligheid).. Dit artikel richt zich specifiek op dit laatste aspect, hoe ervaart de burgers de veiligheid Aan de hand van de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2013 wordt gekeken hoe het gesteld is met de veiligheidsgevoelens in de 50 grootste steden van Nederland (gemeenten met meer dan 70.. 000 inwoners).. Uit een veelheid aan informatie stippen we hier de volgende thema’s aan: overlast, veiligheidsbeleving, slachtofferschap en het functioneren van de gemeente en politie op het gebied van veiligheid.. Overlast.. In de vijftig grootste gemeenten van Nederland wordt vaker dan het landelijke gemiddelde aangegeven dat er sprake is van een vorm van buurtoverlast.. In deze gemeenten ervaart in 2013 meer dan de helft van de inwoners (51 procent) veel buurtoverlast.. Landelijk is dit 46 procent.. Het gaat dan om één of meer vormen van fysieke verloedering (rommel op straat), sociale overlast (overlast van rondhangende jongeren) of verkeersoverlast (te hard rijden).. Binnen de groep van 70 000+ gemeenten wordt de meeste buurtoverlast ervaren in de G4 (54 procent), gevolgd door de G32 (50 procent en de overige 70 000 gemeenten (46 procent).. Veiligheidsbeleving.. In de vier grote steden voelt 29% van de inwoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt en 4% ervaart dit zelfs vaak.. Voor de 70.. 000 plus gemeenten zijn deze uitkomsten gemiddeld 24% en  ...   landelijke beeld.. Slachtofferschap naar groepen 70.. 000+ gemeenten in 2013.. Functioneren gemeente.. Voor wat betreft het functioneren van de gemeente op het gebied van veiligheid en leefbaarheid geeft 35,7 procent van de inwoners aan dat ze hier (zeer) tevreden over zijn.. Opvallend is dat bij dit onderwerp geldt dat het oordeel van de inwoners van de grote gemeenten niet wezenlijk verschilt met het landelijke gemiddelde.. De tevredenheid over de gemeente als het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid wijkt in de 70.. 000+ gemeenten nauwelijks af van het landelijk gemiddelde.. In 2013 is in de 70 000+ gemeenten 36 procent hierover (zeer) tevreden tegenover 37 procent landelijk.. Ook tussen de G4, G32 en overige 70.. 000+ bestaan op dit punt geen wezenlijke verschillen.. Tevredenheid over functioneren gemeente op gebied leefbaarheid en veiligheid – naar.. gemeenten met 70 000+ inwoners, 2013.. 1).. Significant hoger (+) of lager (-) dan het gemiddelde van de 70 000+ gemeenten.. Tot slot.. Veiligheid hangt nauw samen met verstedelijking.. In zeer sterk stedelijke gebieden voelt men zich onveiliger en komt meer slachtofferschap voor dan in minder stedelijke gebieden.. Tegelijkertijd ligt de waardering voor de politie er hoger dan het landelijk gemiddelde.. Dit laatste laat zich verklaren door een grotere aanwezigheid en een hogere dichtheid aan politiebureaus.. Geen echt verrassende uitkomsten dus.. Het is voor gemeenten van belang om hier bij het beoordelen van veiligheidsbeleving rekening mee te houden.. Een vergelijking met het landelijk gemiddelde is ‘nice to know’ maar zegt weinig.. Een vergelijking met gemeenten die qua omvang en inwonerssamenstelling vergelijkbaar zijn, is vaak veel informatiever.. Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2013.. Dit artikel is in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 gepubliceerd door.. Platform31.. 20 mrt 2014..

  Original link path: /Publicaties/Veiligheidsmonitor_nieuws/Veiligheid_in_de_stad_een_tussenstand
  Open archive

 • Title: Veiligheidsmonitor - Gebruikers Veiligheidsmonitor
  Descriptive info: Gebruikers Veil.. Vanaf vorig jaar is het voor gemeenten met meer dan 70.. 000+ gemeenten) die niet hebben deelgenomen mogelijk om gebruiker te worden van de Veiligheidsmonitor.. Voor deze gemeenten zijn er jaarlijks vanuit de landelijke steekproef voldoende enquêtes beschikbaar om op gemeenteniveau resultaten te genereren.. Gemeenten die gebruiker  ...   indien gewenst, het microdatabestand van de eigen gemeente.. De gemeenten betalen hiervoor een jaarlijkse bijdrage, De bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente en varieert van € 500,- tot € 1000,- per jaar.. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Bureau Veiligheidsmonitor,.. info@veiligheidsmonitor.. nl..

  Original link path: /Publicaties/Veiligheidsmonitor_nieuws/Gebruikers_Veiligheidsmonitor
  Open archive

 • Title: Veiligheidsmonitor - Veiligheidsmonitor nieuws
  Descriptive info: Configuration.. Homepage elemen.. Online databank Veiligheidsmonitor.. Ook op het niveau van basisteams, gemeenten en in sommige gevallen zelfs wijk- en buurtniveau komen er resultaten beschikbaar uit de Veiligheidsmonitor..

  Original link path: /Configuration/Homepage_elementen/Veiligheidsmonitor_nieuws
  Open archive

 • Title: Veiligheidsmonitor - VM uitgelicht
  Descriptive info: VM uitgelicht.. Elke twee maanden lichten we op deze plek een onderwerp uit de Veiligheidsmonitor 2013 uit.. Deze keer:.. Burgers en politie in de eigen woonbuurt.. Eén van de onderwerpen waarnaar in de Veiligheidsmonitor gevraagd wordt is in hoeverre men tevreden is over het totale functioneren van de politie in de eigen buurt.. Uit de resultaten blijkt dat een kwart van de burgers hier tevreden of zeer tevreden over is.. Een vijfde echter ontevreden of zeer ontevreden over het functioneren van de politie in de buurt.. Opvallend is dat ruim 41 procent aangeeft geen oordeel te kunnen geven over het totale functioneren van de politie in de eigen woonbuurt.. Deze uitkomsten komen overigens allen overeen met de uitkomsten van een jaar eerder.. Er zijn grote regionale verschillen zichtbaar voor wat betreft het oordeel van de burgers over de politie in de buurt.. In de regionale eenheden Amsterdam en Den Haag is het aandeel dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn met respectievelijk 31 en 29 procent significant hoger dan het landelijk gemiddelde.. In de regionale eenheden Zeeland West-Brabant en Limburg is dit aandeel lager dan gemiddeld (beiden 21 procent).. Wanneer het oordeel over het totale functioneren van de politie in de buurt gespecificeerd wordt naar achtergrondkenmerken blijkt dat het aandeel mannen dat (zeer)  ...   van de politie in de buurt.. Door middel van een aantal stellingen is wat specifieker gevraagd naar het oordeel van de respondenten over de beschikbaarheid van de politie in de buurt.. Uit de – negatief geformuleerde – stellingen geeft de helft aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat de politie te weinig zichtbaar is in de buurt.. Ten opzichte van 2012 is dit aandeel wel iets afgenomen, toen gaf 52 procent aan het (helemaal) eens te zijn met deze stelling.. Slechts 20 procent geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat de politie niet snel komt als je haar roept.. Behalve de beschikbaarheid is ook gevraagd naar het oordeel over het optreden van de politie in de buurt.. Hieruit blijkt dat men het meest (helemaal) eens is met de stelling dat de politie je seieus neemt (43 procent).. De stelling waar het aandeel dat aangeeft het (helemaal) eens te zijn het laagst is, is dat de politie de zaken efficiënt aanpakt.. Ten opzichte van 2012 zijn er weinig verschillen zichtbaar, wel is het aandeel dat aangeeft het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat de politie contact heeft met de bewoners in de buurt iets toegenomen.. Bron: CBS – Veiligheidsmonitor 2013.. 31 okt 2010.. Archief informatiebulletin..

  Original link path: /Publicaties/VM_uitgelicht
  Open archive



 •  


  Archived pages: 164