www.archive-nl-2014.com » NL » V » VEELKLEURIGERELIGIESROTTERDAM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 20 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Veelkleurige Religies Rotterdam
  Descriptive info: .. Gebedshuis bezoeken.. 25.. oct.. Bezoek de nieuwe Essalaam Moskee met RotterdamPas.. Vredesplein 7, 3074 SN Rotterdam.. 15:00 - 16:30.. (UTC+1).. Home.. Onderwijs en Religies.. Reli Reizen.. Agenda.. Educatief Centrum Wereldreligies.. Over.. Gebedshuizen.. Foto Album.. Foto album Boeddhisme.. Foto album Christendom.. Foto album Hindoeïsme.. Foto album Islam.. Foto album Jodendom.. Foto album Sikhisme.. Foto album Spelkoffer.. Foto album tentoonstelling.. Producten.. Spelkoffer.. Contact.. Veelkleurige Religies Rotterdam:.. een project van.. Samen010, Mara en Platform INS.. Rotterdam kent veel verschillende religies en culturen.. De projectgroep Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR) wil mensen laten kennismaken met deze rijke diversiteit en met elkaar.. Zij is van mening dat religie een belangrijk deel is van het leven van veel Rotterdammers.. De activiteiten van VRR zijn erop gericht om mensen met elkaar en elkaars religie in contact te brengen.. De kennis en dat contact is waardevol om meer begrip te krijgen voor elkaar.. Veelkleurige Religies Rotterdam organiseert  ...   Reli-reizen.. Ook voor andere organisaties is dit mogelijk.. Lees meer.. Onderwijs en Religie.. In Rotterdam zijn basisschoolgroepen vaak heterogeen in religieus en cultureel opzicht.. Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR) zal nu samen met Pabo InHolland Hogeschool studenten werkelijk kennis laten maken met die andere leefwerelden.. Het project VRR wil graag de diversiteit, de veelkleurigheid binnen religies laten zien.. Het gaat niet alleen om 'de' islam of om 'het' jodendom, of om 'het' hindoeisme of om 'het' christendom', maar om mensen -jong en oud- die elkaar ontmoeten.. Adres: Hang 14 3011 GG Rotterdam.. Telefoon: 010-411.. 60.. 85.. Connie van den Broek: 06-25.. 38.. 34.. 72.. Sjanie van Maanen: 06-42.. 49.. 93.. 14.. E-mail: info@veelkleurigereligiesrotterdam.. nl.. Op deze website.. Over Veelkleurige Religies Rotterdam.. Over ons.. Het gaat niet alleen om 'de' islam of om 'het' jodendom, of om'het' hindoeisme of om 'het' christendom', maar om mensen -jong en oud- die elkaar ontmoeten..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Veelkleurige Religies Rotterdam » Bezoek de nieuwe Essalaam Moskee met RotterdamPas
  Descriptive info: oct 2014.. Saturday.. |.. (25/10/2014).. ,.. Duration: 01:30.. Place:.. Categories:.. U kunt op zondagmiddag 25 oktober een bezoek brengen aan de nieuwe Essalaam moskee 'op Zuid'.. U krijgt ter plaatse een rondleiding door de moskee en uitleg over de Islam.. De rondleiding begint om 15 uur..  ...   4,- pp, u kunt dus ook zonder RP deelnemen!).. Aanmelden vooraf via info@veelkleurigereligiesrotterdam.. nl of via 010-411.. 85 is verplicht.. Leave a Reply.. Cancel reply.. Your email address will not be published.. Required fields are marked.. *.. Name.. Email.. Website.. Comment.. Leave a Reply.. Cancel.. Send..

  Original link path: /event/bezoek-de-nieuwe-essalaam-moskee-met-rotterdampas
  Open archive

 • Title: Veelkleurige Religies Rotterdam » Onderwijs en Religies
  Descriptive info: Project Gastvrij ontvangen.. Een project voor tweedejaars pabo-studenten van het lectoraat Onderwijs en levensbeschouwing van Hogeschool InHolland in samenwerking met de projectgroep Veelkleurige Religies Rotterdam.. Om je als student goed voor te bereiden op een loopbaan in het onderwijs is het belangrijk dat je ervaart hoe het is om 'bij een andere cultuur of religie' thuis te zijn.. Als student breng je een bezoek aan een gezin met een andere culturele of religieuze achtergrond dan jij gewend bent.. Voor ons project zoeken wij naar gezinnen die Pabo-studenten een middag en/of avond bij hen thuis willen ontvangen om te ervaren hoe het is om bij een andere cultuur of religie thuis te zijn.. In Nederland zijn basisschoolgroepen vaak heterogeen in religieus en cultureel opzicht.. Kinderen in de groepen hebben verschillende achtergronden.. Wanneer ze naar school komen, nemen ze gedachten en gebruiken van huis mee.. In de kinderen zien wij het wereldbeeld en de idealen van de ouders terug.. Wanneer kinderen op elkaar en op de leerkracht reageren, speelt deze achtergrond dan ook een belangrijke rol bij hoe de kinderen zich gedragen.. Studenten van de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) van InHolland bereiden zich voor om voor de klas te staan op een basisschool.. Belangrijk is dat zij leren dat de bagage die de  ...   2014 zijn de gastgezinnen en de studenten op de InHolland Hogeschool Rotterdam bij elkaar gekomen om het bezoek en het pilot-project als geheel te evalueren.. Gastouders en studenten hebben hun ervaringen uitgewisseld in het bijzijn van de werkgroep Onderwijs Religie en het lectoraat Onderwijs en Levensbeschouwing.. Men is zeer enthousiast over het bezoek en over dit project, zowel de gastgezinnen als de studenten.. Gezegd door enkele studenten: 'ik weet nu uit ervaring veel meer over andere religies en dat niet alleen uit een boekje','het open en vrije karakter van het gesprek heb ik erg gewaardeerd', 'zo leer je je leerlingen veel beter kennen'.. De studenten spreken de wens uit dat dit project volgend jaar voor de 2e Jaars studenten zal worden herhaald.. De huidige studenten kunnen volgend jaar aan die 2e jaars over hun ervaringen vertellen.. In enkele gastgezinnen is de afspraak gemaakt dat de student mee gaat naar het gebedshuis.. De Pabo-InHolland neemt de beslissing dit project in het curriculum op te nemen; de werkgroep Onderwijs Religie levert daaraan haar bijdrage.. Vragen:.. Bel of mail naar Sjanie van Maanen,.. sjanievm@xs4all.. nl.. of 06-4249 9314.. Lid van de projectgroep Veelkleurige Religies Rotterdam.. De werkgroep Onderwijs & Religies -onderdeel van VRR- bereid dit project met lectoraat Onderwijs en Levensbeschouwing van Hogeschool InHolland voor..

  Original link path: /home/onderwijs-en-religie-2
  Open archive
 •  

 • Title: Veelkleurige Religies Rotterdam » Reli Reizen
  Descriptive info: Op verschillende manieren kunnen reizen langs gebedshuizen worden gemaakt.. 1.. Reizen 'op maat'.. De reizen 'op maat' hebben geleid tot forse toename van het aantal bezoekers.. Veel onderwijsinstellingen maken van deze mogelijkheid gebruik.. Het gaat daarbij zowel om groepen leerlingen als groepen leerkrachten van basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, mbo- en hbo instellingen en universitaire opleidingen.. Andere organisaties waarvoor reizen op maat werden verzorgd zijn baliemedewerkers van de politie, afdelingen van de Rotary en gemeenteambtenaren.. Tijdens een reis worden in het algemeen twee of drie gebedshuizen bezocht.. De ene keer zijn dat gebedshuizen van verschillende religies (synagoge -kerk - moskee), een andere keer verschillende gebedshuizen van dezelfde religie (langs de orthodoxe en de liberale synagoge, langs de Turkse en de Marokkaanse moskee).. In overleg wordt gekeken welke gebedshuizen kunnen worden bezocht.. De studenten waren heel enthousiast en vonden dit bezoek een van de hoogtepunten van onze colleges.. De werkelijkheid is niet alleen complexer maar ook  ...   bij de Hindoes) vonden ze heel gastvrij.. Tot slot, de verbinding tussen geloof, de identiteit als migrant en cultuur heeft voor hen een diepere betekenis gekregen.. Dus al met al was dit een zeer geslaagde excursie! Ik wil jullie van harte bedanken voor al de moeite en tips om deze excursie te kunnen organiseren.. Saludos, Jorge Castillo Guerra, senior researcher, assistant professor Radboud Universiteit Nijmegen.. 2.. Reizen met de Rotterdam-Pas:.. I.. s.. m de Rotterdam-Pas organiseert VRR bezoeken aan gebedshuizen in Rotterdam die in de agenda staan.. Tijdens deze bezoeken krijgt u een rondleiding met uitleg over de verschillende religieuze gebruiken en karakteristieken van elke religie.. De kosten bedragen 4 euro p.. p per gebedshuis, houders van de Rotterdam-Pas betalen 2 euro.. Een bezoek gaat door als er minimaal 8 deelnemers zijn.. Bij verschillende bezoeken worden kledingvoorschriften vermeld.. Aanmelden voor een reis is nodig en kan per telefoon 010-4116085 of via het.. contactformulier.. Naar agenda..

  Original link path: /home/reli-reizen-2
  Open archive

 • Title: Veelkleurige Religies Rotterdam » Agenda
  Descriptive info: PREV.. NEXT..

  Original link path: /home/reli-reizen-2/reli-reizen
  Open archive

 • Title: Veelkleurige Religies Rotterdam » Educatief Centrum Wereldreligies
  Descriptive info: Ontmoeten.. Het ECW wil een ontmoetingscentrum zijn voor religie, levensbeschouwing en samenleving.. Bezoekers kunnen daar kennisnemen van de eigenheid van uiteenlopende geestelijke stromingen en elkaar laagdrempelig ontmoeten.. In Nederland bestaat een dergelijk Centrum nog niet.. Het nemen van dit initiatief komt voort uit de enorm groeiende belangstelling in de afgelopen jaren voor de door de VRR georganiseerde (groeps)bezoeken aan gebedshuizen in Rotterdam: tempels, synagogen, kerken, moskeeën en dergelijke.. Tijdens deze bezoeken kunnen mensen met verschillende religieuze of levensbeschouwelijke achtergronden elkaar ontmoeten, een gebedshuis van binnen zien, een deel van een ritueel meemaken, een rondleiding krijgen en/of in gesprek gaan.. Een belang ook dat zeker leeft bij jongeren en bij onderwijsgevenden.. De groeiende belangstelling voor deze georganiseerde bezoeken heeft echter ook een keerzijde: de druk op vrijwilligers neemt (teveel) toe.. Het ECW bouwt, overigens zonder bezoeken aan afzonderlijke gebedshuizen te vervangen, voort op de toenemende behoefte en biedt bredere mogelijkheden om daarin passend te voorzien.. Gemeenschappelijk Rotterdams belang.. Het ECW zien wij als een.. breed burgerinitiatief.. voor een noodzakelijk gemeenschappelijk Rotterdams belang.. Het initiatief wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling, waarin vooraanstaande Rotterdammers uit de politiek-maatschappelijke en religieuze doelgroepen en kringen zijn verenigd.. Uit onze acties onder Rotterdamse organisaties is inmiddels al een behoorlijk draagvlak binnen Rotterdam gebleken.. Doelstellingen.. Doelen van het ECW zijn:.. Het overdragen van kennis over de vijf wereldreligies aan de hand van een opstelling  ...   niet uitsluitend tot de doelgroep jeugd/jongeren beperkt hoeft te blijven.. Ook andere sectoren van de samenleving hebben daarbij veel baat.. We denken hierbij aan:.. - leraren, docenten, agogisch personeel e.. d.. - ouders, bestuurders en beleidsmakers.. - directies en medewerkers van overheids- en publieke diensten.. (bijv.. politie, (jeugd-)zorg, justitie, vormingswerk).. - het bedrijfsleven en de politiek.. - betrokken burgers en toeristen.. Onze inschatting is dat de eerste jaren uitsluitend de doelgroepen in en rond het onderwijs met dit aanbod kunnen worden bereikt.. Stappenplan voor 2014.. - Op zoek naar meerjarenfinanciering.. - Op zoek naar geschikte huisvesting.. - Verbouwen/inrichting van de ruimtes.. - Contact met religieuze en levensbeschouwelijke organisaties i.. v.. m.. de inrichting.. - Aanstellen van een projectleider voor het ECW.. Er zijn contacten gelegd met het Catharijne Convent in Utrecht rond de tentoonstelling ‘Feest! Weet wat je viert’.. Het Catharijne Convent is bezig om het concept van deze tentoonstelling ook elders in het land uit te zetten en daarbij zou ECW een goede partner zijn.. Na een gesprek met de Centrale Bibliotheek in Rotterdam zijn er mogelijkheden om tijdelijke activiteiten samen met de bibliotheek te organiseren.. Het Rotterdamse Onderwijs Magazine (ROM) heeft in het aprilnummer 2014 -op ons verzoek- een artikel geschreven over bezoeken die leerlingen van de basisscholen brengen aan gebedshuizen in het kader van Veelkleurige Religies Rotterdam met daarin ook meer informatie over het ECW..

  Original link path: /home/educatief-centrum-wereldreligies
  Open archive

 • Title: Veelkleurige Religies Rotterdam » Over
  Descriptive info: Historie.. Het idee van religieuze reizen werd in Rotterdam voor het eerst in 1998 uitgevoerd.. De eerste reizen richtten zich op kerkelijke gemeenten en parochies van migranten.. Op de derde zondag van november gingen groepen op bezoek tijdens diensten en missen van bijvoorbeeld de Chinese of Ghanese of Surinaamse kerk.. Na een paar jaar besloot de toenmalige werkgroep tot uitbreiding van bezoeken naar gebedshuizen van migranten met andere religieuze achtergrond, vooral moslims en hindoes.. In de werkgroep kwamen ook personen uit die gemeenschappen.. Zo werd deze groep zelf interreligieus van samenstelling en veranderde de werkgroep Migrantenweek in projectgroep Veelkleurige Religies Rotterdam.. De belangstelling was  ...   de toenmalige wethouder van onderwijs en intergratie Leonard Geluk.. Sindsdien zijn vele honderden mensen mee op reis geweest!.. Doelstelling.. VRR wil graag mensen met verschillende religieuze en/of culturele achtergronden elkaar laten ontmoeten, kennismaken met elkaar en elkaarsrituelen.. Daarover in dialoog komen op basis van respect en gelijkwaardigheid.. Hiertoe organiseert VRR verschillende activiteiten zoals reizen langs kerk - moskee - tempel - synagoge, symposia en cursussen.. Deelnemende organisaties: Mara - Samen 010 - Platform INS.. Resultaten in 2013:.. Dankzij de medewerking van een aantal verschillende gebedshuizen konden 88 groepen en schoolklassen in 2013 een bezoek brengen aan een gebedshuis, in totaal ging het om 2300 bezoekers..

  Original link path: /over-veelkleurige-religies-rotterdam
  Open archive

 • Title: Veelkleurige Religies Rotterdam » Gebedshuizen
  Descriptive info: Kerken, moskeeën, mandirs, synagogen en tempels.. Bekijk hier enkele van de gebedshuizen die u via Veelkleurige Religies Rotterdam kunt bezoeken.. Neem gerust.. contact.. met ons op over deze en andere mogelijkheden.. Paradijskerk.. Pax Christi.. Arminiuskerk.. Mevlana Moskee.. Steigerkerk.. Griekse Kerk.. Laurenskerk.. Russische Kerk.. Anglicaanse Kerk.. Noorse Kerk.. Sikh Tempel.. Kathedraal H.. H.. Laurentius en Elisabeth.. Lambertuskerk.. Essalam Moskee.. Hoflaankerk.. Bavokerk.. Verrijzeniskerk.. Waalse kerk.. Prinsenkerk.. Dar al hijra Moskee.. Morgensterkerk.. Shiv Mandir.. Liberaal Joodse gemeente.. Schotse Kerk.. Kocapete Moskee.. Orthodoxe Synagoge.. Boeddhistisch Centrum.. Saibaba Mandir.. Immanuelkerk.. Pelgrimvaderskerk.. Nicolaaskerk.. Arya Samaay Mandir.. Masjid-Ghausia Moskee..

  Original link path: /gebedshuizen
  Open archive

 • Title: Veelkleurige Religies Rotterdam » Foto Album
  Original link path: /foto-album
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Veelkleurige Religies Rotterdam » Foto album Boeddhisme
  Descriptive info: All..

  Original link path: /foto-album/foto-album-boeddhisme
  Open archive

 • Title: Veelkleurige Religies Rotterdam » Foto album Christendom
  Original link path: /foto-album/foto-album-christendom
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 20